plakát seriálu

A Touch of Green

(Yi ba qing)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Jiang Wei Cheng
Qin Qian Yi
Shao Zhi Jian
Zhou Wei Xun
Guo Zhen
Gu Zhao Jun
Jin Mo Ting
Zhu Qing

Vedlejší postavy

Chou Wei-Hsun
Shao Chih-Chien
Shao Mo-ting
Fan Jen-hsien
Kuo Chen
Chin Mo-ting
Wang Ying
Wang Kang
Pastor Gretchen
Chiao Fei
Instructor
Security Officer
Chin's uncle
Chang Chih-Chu
Chang's fiancée
Mrs. Fan
Chin Hsu-hui
Math teacher
American military adviser
Chang Ling-Yun
Aviation Physician
Military Judge Advocate
Staff Director
Lieutenant of 9th Brigade
Lieutenant General
US reporter
Mo-Ting's student
Army battalion commander

Scénář