plakát seriálu

Castle na zabití

(Castle)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Javier Esposito (173 epizod)
kapitán Victoria Gates (57 epizod)
kapitán Roy Montgomery (54 epizod)

Hostující hvězdy

Vedlejší postavy

M.E. Sidney Perlmutter (17 epizod)
Senator William H. Bracken (6 epizod)
Dr. Carter Burke (6 epizod)
Evelyn Montgomery (3 epizody)
policejní kreslíř (3 epizody)
Senior Officer (2 epizody)
Vincent Cardano (2 epizody)
strážník Jenkins (2 epizody)
Vicky Rubens (2 epizody)
Susan Watts / Amy Barrett (2 epizody)
Grant 'Sully' Sullivan (2 epizody)
agent Mark Fallon (2 epizody)
Gary McCallister (2 epizody)
strážník Ellroy (2 epizody)
Matt Hendricks (2 epizody)
FBI Agent Harris (2 epizody)
Jackson Hunt / Anderson Cross (2 epizody)
Det. Roselyn Karpowski (2 epizody)
Gilbert Mazzara (2 epizody)
zvláštní agent Jordan Shawová (2 epizody)
zvláštní agent Jason Avery (2 epizody)
det. Ethan Slaughter (2 epizody)
zdravotní sestra Lockhartová (1 epizoda)
Jack Patterson / Teddy Wieser (1 epizoda)
Mickey Barbozz (1 epizoda)
Mayor Robert Weldon (1 epizoda)
Marvin 'Oz' Osminkowski (1 epizoda)
agent Chuck Martinez (1 epizoda)
paní Papenová (1 epizoda)
Clifford Stuckey (1 epizoda)
Penelope Foster (1 epizoda)
fanoušek na autogramiádě (1 epizoda)
Dr. Marion Baker (1 epizoda)
Dr. Rebecca Ellins (1 epizoda)
Scarlet Jones (1 epizoda)
ředitel Joe Silva (1 epizoda)
William Fairwick (1 epizoda)
Dr. Nelson Blakely (1 epizoda)
ministr obrany Michael Reed (1 epizoda)
Marco Vinstrolli (1 epizoda)
Det. Kyle Seeger (1 epizoda)
Dempseyho kumpán (1 epizoda)
Dr. Gustavo Bauer (1 epizoda)
Dr. Darrell Meeks (1 epizoda)
Tony 'The Butcher' Valtini (1 epizoda)
Wilbur Pittorino (1 epizoda)
Oscar von Eckland (1 epizoda)
Gabriel Winters (1 epizoda)
Father Arron Roe (1 epizoda)
Randall Bedford (1 epizoda)
Mirielle Lefcourt (1 epizoda)
Frank Thomas / Anatoly Arkady (1 epizoda)
Brett Zaretsky (1 epizoda)
Father McCaskey (1 epizoda)
Spalding Elliot (1 epizoda)
Tom Dempsey / Tom Dempsey III (1 epizoda)
Sidova manželka (1 epizoda)
Manuel Calderon (1 epizoda)
Davis Hawthorne (1 epizoda)
Staff Sgt. Cass (1 epizoda)
Damian Westlake (1 epizoda)
Charles Carson (1 epizoda)
Laura Westbourne (1 epizoda)
strážník Harrisonová (1 epizoda)
děkanka Carla Feller (1 epizoda)
Natalia Roosevelt (1 epizoda)
operátorka Jolene (1 epizoda)
Sergei Vetotchkin (1 epizoda)
Toni Johnston (1 epizoda)
Gloria Chambers (1 epizoda)
manažerka úschovny (1 epizoda)
strážník Greta Bailey (1 epizoda)
ředitel Dunnan (1 epizoda)
Air Marshal Kyle Ford (1 epizoda)
Dr. Cynthia Swann (1 epizoda)
Captain John Davis (1 epizoda)
Gretchen Cutler (1 epizoda)
Anthony Freedman (1 epizoda)
Rebecca Montgomery (1 epizoda)
policista McNichols (1 epizoda)
Calebův dvojník (1 epizoda)
Janacek Spivey (1 epizoda)
urostlý nájemník (1 epizoda)
Leonard Maloney (1 epizoda)
Uniformed Officer (1 epizoda)
Whitney Williams (1 epizoda)
Bridget McManus (1 epizoda)
Casius McMurray (1 epizoda)
zdravotní sestra (1 epizoda)
vedoucí ochranky (1 epizoda)
detektiv Miranda Daniels (1 epizoda)
Charlotte Rosenberg (1 epizoda)
Hillary Cooper (1 epizoda)
osobní asistentka (1 epizoda)
Audrey O'Neill (1 epizoda)
agent Westfield (1 epizoda)
Christopher Carlucci (1 epizoda)
paní Beaumontová (1 epizoda)
strážník Marisa Aragon (1 epizoda)
Dr. Imani Phelps (1 epizoda)
Sarah Lieberman (1 epizoda)
Fire Chief Miller (1 epizoda)
Buck Cooper / Hank Rodgers (1 epizoda)
vlastník autoopravny (1 epizoda)
Dr. Valerie Monroe (1 epizoda)
dvojník Jacka Nicholsone (1 epizoda)
starostova manželka (1 epizoda)
recepční v posilovně (1 epizoda)
zásahová jednotka (1 epizoda)
Rocco Carlucci (1 epizoda)
Rachel Goldstein (1 epizoda)
kamarádka Candice (1 epizoda)
mladý Lance Delorca (1 epizoda)
Tatiana Fischer (1 epizoda)
Madison Beaumont (1 epizoda)
State Court Officer (1 epizoda)
Mrs. Samantha Northcliff (1 epizoda)
Steampunk Courtesian (1 epizoda)
Dr. Lissa Akerman (1 epizoda)
Hans Von Mannschaft (1 epizoda)
Sexy Reporter (1 epizoda)
Gas Station Shopkeeper (1 epizoda)
postarší muž (1 epizoda)
Colin Rigsdale III (1 epizoda)
Uniform Officer (1 epizoda)
detektiv Lorenzo (1 epizoda)
Amber Middleberry (1 epizoda)
mladý Gary McCallister (1 epizoda)
Carlos Villegas (1 epizoda)
Baileyho milenka (1 epizoda)
Fundraiser Donor (1 epizoda)
Cryogenic Pod Person (1 epizoda)
Wendell Dupree (1 epizoda)
Officer Monfriez (1 epizoda)
návštěvník Supernova Con (1 epizoda)
Patrick McConnell (1 epizoda)
Graham Fletcher (1 epizoda)
Val Brookstone (1 epizoda)
strážník Kemp (1 epizoda)
Jane Scarpella (1 epizoda)
dvojnice Lady Gaga (1 epizoda)
kamarádka Candice (1 epizoda)
federální agent (1 epizoda)
admirál Johnson (1 epizoda)
Charlie Reynolds (1 epizoda)
Susannah Richland (1 epizoda)
mladý John Henson (1 epizoda)
mladý Frank Henson (1 epizoda)
Alistair Gascoyne (1 epizoda)
Riley Marshall (1 epizoda)
zaměstnankyně (1 epizoda)
Anahita Menendez (1 epizoda)
vedoucí členské rady (1 epizoda)
Louie 'The Lip' Maneri (1 epizoda)
Laceyho gorila (1 epizoda)
Richie 'Ptbul' Falco (1 epizoda)
zdravotní sestra (1 epizoda)
mladý Brock Harmon (1 epizoda)
mladá Naomi Duvray (1 epizoda)
mladá Kat Kingsley (1 epizoda)
DEA Agent Richmond (1 epizoda)
11letý Castle (1 epizoda)
člen zásahovky (1 epizoda)
zaměstnanec SNT (1 epizoda)
Justin Fletcher (1 epizoda)
Bellman - Patrick (1 epizoda)
státní návladní (1 epizoda)
Marshall Kramer (1 epizoda)
Dr. Abe Kogan (1 epizoda)
Charles Bardot (1 epizoda)
Charles Beaumont (1 epizoda)
Simon Campbell (1 epizoda)
Dr. Rusham Haroun (1 epizoda)
kongresman Alex Lopez (1 epizoda)
Daniel Sullivan (1 epizoda)
Siobhan O'Doul (1 epizoda)
Viola Maddox / Vera Mulqueen (1 epizoda)
soudkyně Kerry Fallbrook (1 epizoda)
bodyguard Vinny (1 epizoda)
Stephanie Goldmark (1 epizoda)
Victor Dietrich (1 epizoda)
Deputy Commissioner Malone (1 epizoda)
Agent Steven Mallory (1 epizoda)
prof. Jason Byford (1 epizoda)
Dempseyho kumpán (1 epizoda)
Fenton O'Connell (1 epizoda)
Big Percy Jenkins (1 epizoda)
Jane Garrison / Leann Piper (1 epizoda)
Cesar Calderon (1 epizoda)
Detective Seth Carver (1 epizoda)
Sophia Del Cordova (1 epizoda)
Herman Poquille (1 epizoda)
Archie 'The Savannah Hammer' Bronstein (1 epizoda)
Felix Gozarian (1 epizoda)
Chief Inspector Zhang (1 epizoda)
Henry Allen Boothe (1 epizoda)
Candice Mayfield (1 epizoda)
kapitán Marcus Donovan (1 epizoda)
Dr. Rex Colabro (1 epizoda)
Dr. Elliot Lefcourt (1 epizoda)
Julian Bruckner (1 epizoda)
paní Gradyová (1 epizoda)
Hector Zamacona (1 epizoda)
Penelope Keller (1 epizoda)
Mr. Geoffrey Northcliff (1 epizoda)
paní Albrooková (1 epizoda)
Michael Carcano (1 epizoda)
Brian Elliott (1 epizoda)
Benjamin Donnelly (1 epizoda)
Sergeant Joseph Ortiz (1 epizoda)
Dr. Malcolm Wickfield (1 epizoda)
Dr. Ian Fuller (1 epizoda)
Nancy Underwood (1 epizoda)
Corey Francis / Noah Kesswood (1 epizoda)
Todd / Brandon Northcliff (1 epizoda)
Dr. Patty Barker (1 epizoda)
paní Franklinová (1 epizoda)
kapitán Edmunds (1 epizoda)
Troy Strickland (1 epizoda)
prof. Edgar McDonald (1 epizoda)
televizní producent (1 epizoda)
Charlene McCann (1 epizoda)
Mary Elizabeth Reed (1 epizoda)
Philip Dagmar (1 epizoda)
Special Agent Sam Walker (1 epizoda)
starší Yavapai (1 epizoda)
Mathias Gensler (1 epizoda)
FBI agent Michael Glassman (1 epizoda)
Capt. Frank Mahoney (1 epizoda)
Lulu - Jack's Producer (1 epizoda)
realitní makléřka (1 epizoda)
Randolph Addison (1 epizoda)
Vice President Russell (1 epizoda)
Matt Lanchet / Leo Wyngaard (1 epizoda)
zástupce Adam Jones (1 epizoda)
Jimmy Wolfinsky (1 epizoda)
Archibald Fosse (1 epizoda)
Dr. Barbara Lillstrom (1 epizoda)
Gloria Robbins (1 epizoda)
Warden John Peck (1 epizoda)
kapitán Bigelow (1 epizoda)
Robert 'Bobby S.' Shannon (1 epizoda)
D.O.C. Officer Upchurch (1 epizoda)
Dr. Oliver Pressing (1 epizoda)
Tommy Valentine (1 epizoda)
Thomas Mestrick (1 epizoda)
agent Jack Corrigan (1 epizoda)
NYFD Lt. Delia Burton (1 epizoda)
Jeffrey McGuigan (1 epizoda)
Samantha Williger (1 epizoda)
Derek 'Lightning' Bolt (1 epizoda)
soudce Jason Caldwell (1 epizoda)
Douglas Stevens (1 epizoda)
Percy Johnson III (1 epizoda)
Jerry Maddox / Joe Flynn (1 epizoda)
Natalie Barnes (1 epizoda)
specialista FBI (1 epizoda)
Edmund / Zalman Drake (1 epizoda)
šachový hráč (1 epizoda)
Toni Gonzalez (1 epizoda)
Mickey Gerhardt (1 epizoda)
Justin Marquette (1 epizoda)
policejní potápěč (1 epizoda)
Prince Khalid Hasheim (1 epizoda)
falešný policista (1 epizoda)
Mitch Greenberg (1 epizoda)
Uniformed Cop (1 epizoda)
Farrah Darwaza (1 epizoda)
Lauren Goldberg (1 epizoda)
Greta Mastroianni (1 epizoda)
Roberta Cambridge (1 epizoda)
Světlana Renkov (1 epizoda)
Officer Billups (1 epizoda)
Hazmat specialista (1 epizoda)
Jonathan Tisdale (1 epizoda)
host na party (1 epizoda)
Claudia Peterson (1 epizoda)
Chloe Richardson (1 epizoda)
Police attorney (1 epizoda)
Jason Bollinger (1 epizoda)
Delores Marsh (1 epizoda)
Michael Goldman (1 epizoda)
kapitán Sam Pike (1 epizoda)
chlápek s batohem (1 epizoda)
Theresa Candela (1 epizoda)
Candace Robinson (1 epizoda)
Max Haverstock (1 epizoda)
propagátorka časopisu (1 epizoda)
Det. Mindy Stegner (1 epizoda)
Travis McBoyd (1 epizoda)
Dr. Cameron Talbot (1 epizoda)
zdravotní sestřička (1 epizoda)
Dr. Barry Frank (1 epizoda)
Elizabeth Dryden (1 epizoda)
Winston Wellesley (1 epizoda)
Blake Wellesley (1 epizoda)
Sally Niedermeyer (1 epizoda)
Lenanne Wellesley (1 epizoda)
Charlie DePetro (1 epizoda)
Sam Parker / Jake Holland (1 epizoda)
Jeremy Preswick (1 epizoda)
Tory Westchester (1 epizoda)
zvláštní agent Forrest (1 epizoda)
Amanda Livingston (1 epizoda)
Donna Vincennes (1 epizoda)
William Carraway (1 epizoda)
Mistress Sapphire (1 epizoda)
Professor Stevenson (1 epizoda)
Rachel Walters (1 epizoda)
Charles Taylor (1 epizoda)
Howard Weisberg (1 epizoda)
Lt. Stan Holliwell (1 epizoda)
Domingo Verdugo (1 epizoda)
Roger Farraday (1 epizoda)
Johnny Goodheart (1 epizoda)
Chuck Harrison (1 epizoda)
Security Guard (1 epizoda)
Harrison Tisdale (1 epizoda)
strážný v bance (1 epizoda)

Režie

Scénář