plakát seriálu

Černá zmije I.

(The Black Adder)

Hlášky ze seriálu

01×04 Vous královny španělské

Král Richard IV: Jak praví náš pán, miluj bližního svého jako sebe sama, pokud to není turek. Pokud je, zab toho zkurvysyna! (smích)

01×01 Věštba

(Opožděná reakce po proslovu krále Richarda III.)
Edmund: Hurá, to je ono, hurá!
Král: Kdo je to?
Richard: Nevím, můj pane. Zeptám se svého syna. Jindro, kdopak to je?
Jindra: To je tvůj druhý syn, můj pane.
Richard: To je můj druhý syn, pane.
Král: Bude s námi zítra bojovat na úsvitu?
Richard: Jak se jmenuje?
Jindra: Edmund.
Richard: Edno? Budeš s námi zítra bojovat na úsvitu?
Edmund: Né, proboha né! Já budu přece bojovat s nepřítelem...
(kamenné výrazy)
Král: Doufám, že ho nepostavíš někam vedle mě, že ne?
Richard: Ne, strýčku, ten bude někde mezi chálou.
Král: Á tak, potrava pro šípy.
Richard: Přesně!
(Král s ironickým úsměvěm pozdraví Edmunda.)
Král: To je ale pěkněj sráč...