plakát seriálu

Dragon Pilot: Hisone and Masotan

(Hisone to Maso-tan)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Hisone Amakasu
Nao Kaizaki
Haruto Okonogi
Remi Kakiyasu
Hiroshi Sosoda

Vedlejší postavy

Remi Kakiyasu
Haruto Okonogi
Hiroshi Sosoda
El Hoshino
Liliko Kinutsugai
Mayumi Hitomi
Sada Hinomoto
Yutaka Zaito
Shingo Maezawa
El Hoshino
Lilikos Kinutsugai
Shigeo Maezawa
Mayumi Hitomi
Yutaka Zaito
Sada Hinomoto
Hitoshi Onaga
Hiroki Ikushima
Shirota
Natsume Misumi
Natsume Misumi
Yae Sendo
Kyoko Ichijo
Karin Futagawa
Masuyama
Yuko Shisihmoto
Eiko Akishima
Momo Goryo
Ms. Akishima
Moriyama
Natsume's Mother

Scénář

Tvůrci