plakát seriálu

Fall in Love with Me

(Fall in Love with Me)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Lu Tian Xing/Xiao Lu
Tao Le Si
Weng Li Yang
Xu Miao Miao
Jia Gai Xian
Li Huan Huan

Vedlejší postavy

strýc Fu
Tao De Li
Cao Hai Lun
Li Qi Xuan
Tao Ye Luan
Jin Chuang Xiong

Režie

Scénář