plakát seriálu

Figarovy dobrodružné fobie

(The Adventures of Figaro Pho)