plakát seriálu

Garo: Crimson Moon

(Garo: Guren no tsuki)