plakát seriálu

Granting You a Dreamlike Life

(Granting You a Dreamlike Life)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Luo Fu Sheng/Cheng Mu Sheng/Luo Qin Geng
Lin Ruo Meng/Duan Tian Ying/Lin Jing Yun

Vedlejší postavy

Xu Xing Cheng
Duan Tian Ci
Jiu Sui Hong
Hong Lan
Liu Shu Zhen
Huang Xing Han

Režie

Scénář