plakát seriálu

Grimm

(Grimm)

Verše na začátku epizod

Nespecifikovaná epizoda

Cítil, že není jen blízko ní,
ale že neví,
kde on končí a ona začíná.

Nespecifikovaná epizoda

Někdo viděl ženu, někdo chlapce.
Nebylo to ani jedno, bylo to obojí.

01×01 Pilot

Vlk mládě spatřil a pomyslel si,
tak křehké je a nevinné.
Na jazyku se rozplyne.

01×02 O třech medvědech

Oknem se podívala,
skrz klíčovou dírku vzhlédla.
Světnice prázdná byla,
tak závoru dveří zvedla.

01×03 O včelí královně

Příjde den, kdy bodne tě
a než si všimnout zvládneš.
Po tiché kradmé odvetě,
tak mrtev k zemi padneš.

01×04 Modrovous

Na chvíli se zastavila,
ve chvíli zamyšlení
pak ji touha zachvátila
proti níž obrany není.

01×05 Krysař

Bylo jich více nežli dosti,
krysy všech tvarů a velikostí.
Dveřmi, okny, stokou špinavou,
za krysařem slepě jdou.

01×06 O třech prasátkách

Prasátko, prasátko,
čeho by ses bálo?
Ani na štětinu neotevřu,
kdo ví, co by se stalo.

01×07 Locika

Čarodějka krutá byla
a z pohnutek tajemných,
nebohou dívku uvěznila,
uprostřed hvozdů temných.

01×08 O kouzelné fazoli

V klidu chvíli nespočinu,
čichám, čichám člověčinu.

01×09 Prvotní strach

Nebudu se jako malá,
vyděšená myška bát.
Místo strachu budu radši
do všech stran jako lev řvát.

01×10 O perníkové chaloupce

Drobek chleba zanecháme
u každičkého stromu.
Podle nich lehce najdeme
cestu zpátky domů.

01×11 Pavoučí žena

V tom okamžení se kněžka změní
v obrovského pavouka.
Bojovník si pozdě uvědomí,
že pavučinu kol něj souká.

01×12 Poslední Grimm zůstává

Šelmy do arény míří
jedna obzvláště z nich divoká.
Zuřivostí prach se víří,
pak vpustili k nim otroka.

01×13 O třech zlatých mincích

Pro mě nejsou,
žádné dveře zavřené a zamčené.
Po čem toužím,
to je mé.

01×14 O drakovi a princezně

Ne jeden rytíř zde život ztratil,
ty teď připojíš se k nim.
Řekl drak a ze sedmi hlav,
chrlil oheň a dým.

01×15 Ostrov snů

Láskou k dceři čarodějky vzplanul,
a celé své srdce jí dal.
Jeho sluncem se staly její oči.
Co v nich viděl, to udělal.

01×16 Zlaté vejce

Naděj je věc s perutěmi,
co v srdci sedí na bidýlku.
A beze slov tam každou chvilku
zpívá a konce tomu není.

01×17 Láska a smrt

Odpusť, co jsem Ti učinila,
všechny ty věci zlé.
Matka mě k tomu donutila,
bylo to proti vůli mé.

01×18 Kočka a myš

Snad postihla ho jen nehoda zlá,
na mysli vytanulo králi.
Nazítří dva další lovce povolá,
aby ztraceného hledali.

01×19 O odvaze

Stůj, řekl Troll, to můj je most.
Jestli přes něj toužíš jít,
penci mýtné musíš zaplatit.

01×20 Šťastně až do smrti

A žili spolu šťastně až do smrti.

01×21 Bigfoot

Kůži, z které vysvlékl se,
oheň rychle strávil.
A on lidskou podobu zpět vzápětí
zas nabyl.

01×22 Žena v černém

Nezemře, jen na svém zámku
upadne princezna do stoletého spánku.

02×01 Zlé tesáky

Vlk mládě spatřil a pomyslel si:
tak křehké je a nevinné
na jazyku se rozplyne.

02×01 Zlé tesáky

Už bije příliv krví zkalený,
nevinost má své dny sečteny.

02×02 Polibek

Jen láska muže srdce čistého,
vzbudí ji ze spánku věčného.

02×03 Temný úplněk

Co počnu si já nebohá,
rozplakala se strachy.
A po tváři ji kanuly,
slzy jako hrachy.

02×04 Osten

Za zády zaslechl smrti hlas.
Tvé dny jsou sečteny,
nastal tvůj čas.

02×05 Dobrý pastýř

Vlk v rouše beránčím,
mezi ovcemi je k nepoznání.
A malé jehně dychtivé,
od smrti již nic nezachrání.

02×06 Jen přes mou mrtvolu

Když v hrobce seděl a smutek ho tížil,
had vylezl z kouta a k mrtvé se plížil.

02×07 Skřítek v lahvi

Z láhve zněl hlas uvězněný:
pusť mě ven, pusť mě ven,
a chlapec hříchem nedotčený
splnil mu ten sen.

02×08 Odvrácená strana

Ze dřeva vyřežu loutku,
krásnou jak z jiného světa.
Bude tančit, mečem vládnout
a kotrmelce metat.

02×09 La Llorona

Za mnohých, temných nocích
se po břehu řeky toulala.
A lidé často vídali ji,
jak svoje děti volala.

02×10 Hodina smrti

Cejchem svého rodu
označí si bestie.
Kdo jej jednou spatří,
ten jen těžko přežije.

02×11 Pomáhat a chránit

Temné volání divočiny,
bestii cítíš blíž a blíž.
Poslechni a za své činy,
životem svým zaplatíš...

02×12 Čas čarodějnic

Bydlí tam strašná čarodějka,
která plivla po mně jed.
A svými dlouhými drápy
chtěla rozsápat mě hned.

02×13 Střet

Vůle dobýt je první podmínkou vítězství.

02×14 Rození Weseni

Zvířátka se začala radit,
jak loupežníky vystrnadit.
Pak přichystán byl velký plán.

02×15 Zloděj slz

Teď máme oči, jsou tak hezké.
Nic nepředčí oči dětské.
Jak by to znal, jen zašeptal.

02×16 Bezejmenný

Pak popadl svou levou nohu
v takovém vzteku,
že se roztrhnul vedví.

02×17 Jeden rozhněvaný fuchsbau

Zazněla píseň spanilá a lidský sluch omámila.
Že nikdo neměl důvodu, pátrat po jejím původu.

02×18 Vulkanalis

Přišel domů, začichal, rychle se všeho dovtípil.
A i když to nečekal, člověčinu ucítil.

02×19 Ohrožený druh

Oni tě zabijí a já tu v lese
zůstanu úplně sám a opuštěný.

02×20 Polibek smrti

Pověz mi ten příběh, který pro mě máš.
Pověz mi ho, múzo, odkudpak ho znáš.

02×21 Žíví mrtví

Papa Ghede pohledný muž byl,
v černém plášti, v klobouku a samá legrace.
Papa Ghede rád by jedl, pil,
až navrátí se zpět do svého paláce.

02×22 Sladké sny, milý Grimme

Kéž andělé tě zpěvem ukonejší.

03×01 Nevděční mrtví

Ale budu-li stát v nohách
nemocného, tak je můj.

03×02 Posttraumatický zombie syndrom

Není více překvapující
narodit se dvakrát nežli jednou;
vše v přírodě je vzkříšení.

03×03 Nejlépe podávat za studena

Toť obora Smrti, v níž pěstuje
život, jímž se krmí.
Výkřiky bolesti jsou hudbou
pro její hostinu.

03×04 Náhodná známost

Čím dál tím více si zamilovávala
lidské bytosti a toužila
opustit moře a žít mezi nimi.

03×05 Bubák

Spinkej sladce, spinkej dítě,
nebo bubák, uchvátí tě.

03×06 Posedlý

Kde chybí víra, jen strach zbývá.

03×07 Kanálnící

Před stvůrou zpropadenou,
málo kdo se zachrání.
Když objeví se náhle,
stranou jde slitování.

03×08 12 dní s Krampusem

O jedličko,
o jedličko,
jaké ty pevné větve máš.

03×09 Kostěj nesmrtelný

Kostěj nesmrtelný duši svou do vejce vložil,
to v kachně v olověné truhle pod dub do země uložil.
Kdo zabít ho chce, nechť ho najde.

03×10 Skrývá mě noční tma

Sem ráda noci, že mne nevidíte,
neb stydím se za svojí proměnu.

03×11 Dobrý voják

Oko za oko,
zub za zub,
ruku za ruku,
nohu za nohu.

03×12 Lovec skalpů

Přijď večer zpátky,
nechám zamknuté dveře
před těmi šílenými lovci.

03×13 Štvanice pokračuje

Napětí v rodině opět brzy stouplo
a uvolnění nikde na dohled.

03×14 Nejdražší maminko

Vejdu do jejich domu jako had,
budu požírat jejich děti
a působit jim trápení.

03×15 Kdysi jsme byli bohové

Nebudeš poškozen,
nebudeš hnít,
neproměníš se v červy.

03×16 Hrajeme dál

Za těchto podmínek to zlé, co je
v povahách lidí, přichází do popředí.

03×17 Shledání

Ve všem tom chaosu je kosmos,
v nepořádku je skryt tajný řád.

03×18 Zákon oběti

Královna se velmi polekala
a nabízela mužíkovi
všechny poklady říše,
jen když jí dítě ponechá.

03×19 Nikdo nezná soužení mé

Nikdo nezná to trápení,
jehož svědkem jsem byl,
nikdo neví o mém soužení.

03×20 Pygmalion

Už to nebyl ten tmavý, šedivý pták,
ošklivý a nepříjemný na pohled,
ale ladná a nádherná labuť.

03×21 Dědictví

"Ne," řekl král. "To raději
zemřu, než bych tě poslal
na tak nebezpečnou cestu."

03×22 Ctižádostivá blondýna

Obrať, obrať svůj krok, nevěsto spanilá,
neboť do mordýřské sluje jsi vstoupila!

04×02 Chapadla chobotnice

Opravdový majetek člověka
je jeho paměť. V ničem jiném
není bohatý ani chudý.

04×03 Poslední zápas

Schovejte se, hvězdy!
Má ponurá přání ať ukryje tma.

Macbeth

04×04 Ochránce z dávných dob

Vzpomeň si, že jsi mne z hlíny vytvořil!
To mě chceš znovu na prach obrátit?

04×05 Tři Luisoni

I když lháři pravdu dějí,
nikdo jim neuvěří.

04×06 Dálnice plná slz

Neznáš slitování. Stínáš hlavy mužům
a ženám a nosíš je kolem krku jako věnec.

04×07 O Grimmovi, který ukradl Vánoce

Stačí, abych tohleto spolkl a nadosmrti
mě budou prohánět hotové šiky skřítků
a příšer, které jsem si vyrobil sám.
Vždyť je to humbuk, povídám; humbuk!

04×08 Chupacabra

Své stádo si hlídej,
nenechávej ho být,
na svou krev pozor dávej,
Čupakabra chce pít!

04×09 Wesenrein

Nechal je předvést před soud
a rozsudek byl vynesen.

04×10 Tribunál

Kéž mi teď bůh pomsty
přenechá své místo,
ať mohu potrestat hříšníky!

04×12 Lovec odměn

Všichni vidí,
jaká se zdáš být,
jen málokdo zjistí,
jaká doopravdy jsi.

04×13 Zkouška ohněm

A sláva jak fénix uprostřed plamene
vydechne, vzplane a skane.

04×13 Zkouška ohněm

A sláva jest jak fénixův plamen,
vzplane, zazáří a je s ní amen.

04×14 Pacička pro štěstí

Nikdo není tak pověrčivý jako bezbožný člověk.

04×16 Políbit žábu

Co ta žába žvaní!
Ta přeci nemůže být
žádnému člověku družkou.

04×17 Hibernakulum

Bylo to chladnější než led.
A pronikalo mu to přímo do srdce.

04×18 Pouť síly

Duch, kterého hledáš ve vodě,
je pouze odrazem tvého pravého já.

04×19 Iron Hans

Zabil člověka, nejušlechtilejší zvíře ze všech,
a zabil ho dle zákona kyje a tesáku.

04×20 To neznáte Jacka

Chyť mě, když to dokážeš.

04×21 Portál

Silnější než milenecká láska
je milenecká nenávist.
Nic nevyléčí rány, které způsobí.

05×01 Totožnost: Grimm

Nepotřebujeme světlo,
nýbrž oheň.

05×02 Wesen znamená nebezpečí

Měj v lásce ty, jež hledají pravdu,
střež se však těch, kteří ji najdou.

05×03 Ztracení chlapci

Myslím, že jsem matku kdysi měl.

05×04 Souboj o krásnou pannu

Každý, kdo se snažil,
a po třech dnech
a nocích neuspěl,
byl k smrti odsouzen.

05×05 Král krys

Krysy! Bojovaly se psy
a zabíjely kočky...

05×06 Noc Wesenů

Probuď se, povstaň,
jinak padlým zůstaň navždy.

05×07 V předvečer zkázy

Život mě ohnul a zlomil,
ale doufám, do lepší podoby.

05×08 Jezerní příšera

Každou minutu
se narodí jeden hlupák.

05×09 Ukřižování

Ale krev nebudete pít,
jen jako vodu na zem lít.

05×10 Mapa sedmi rytířů

Minulost je snem zlým, co mě rmoutí
a z něhož se snažím procitnouti.

05×11 Klíčový krok

Kde leží, to není jisto,
tak jako každé správné místo.

05×12 V černém lese

To co uplynulo,
pouhou předehrou bylo.

05×13 Mocná maska

Umožní lidem masku míti
a svou pravou tvář odhalí ti.

05×14 Lykantropie

Svět plný je věcí očividných,
jež zůstanou skryty zrakům jiných.

05×15 Elixír mládí

Falešná představa být stále živá,
je, že všechno krásné i dobré bývá.

05×16 Věřící

Svět se náhle v peklo mění,
však ďáblem jsme my, jiný není.

05×17 Inugami

Pomsta tě jen zbaví zlosti,
odplatou dojdeš k spravedlnosti.

05×18 Dobrák od kosti

To zlé, co člověk činí, ho přežije.
To dobré pak s jeho kostmi v zemi je.

05×19 Zkrocení zlého Wua

Nic lidské mysli tak neublíží,
než když velká a náhlá změna se blíží.

05×20 Zlá noc

Musíme všem nedůvěřovat.
Je to jediná obrana proti zradě.

06×01 Uprchlík

Náš svět, mezi všemi světy, je možná peklem jiné planety.

06×02 Důvěra

Nikdo není tím, za co se má,
ale tím co v nitru ukrývá.

06×03 Ach, kapitáne, můj kapitáne

A v nejtemnější době,
budeš opět čelit jen sám sobě.

06×08 Vrať se do hrobu

Nikdo si nezvolí zlo jen proto, že je zlem,
pouze si je splete se štěstím.

06×09 Stromoví lidé

Nad ránem viděl jsem ho rád
pod tím stromem umírat.

06×10 Magie krve

Říká se, že nic není jistější než smrt
a nic není nejjistější než čas umírání.

06×11 Za zrcadlem

Peklo je prázdné,
ďáblové jsou mezi námi.

06×13 Konec

Prut tvůj a hůl tvá,
toť mne potěšuje.