plakát seriálu

Horizon

(Horizon)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Himself - Narrator
Himself - Narrator
Herself - Narrator
Himself - Narrator
Himself - Narrator
Himself - Narrator
Himself - Narrator

Vedlejší postavy

Herself - Narrator
Himself - Narrator
Himself - Narrator
Himself - Narrator
Himself - Narrator
Himself - City University of New York
Himself - Narrator
Himself - Narrator
Himself - Narrator
Herself - Narrator
Himself - Narrator
Herself - Narrator
Herself - Narrator
Herself - Narrator
Himself - Narrator
Himself - Presenter
Himself - Presenter
Himself
Himself - Massachusetts Institute of Technology
Himself - Narrator
Himself
Herself - Narrator
Himself - Narrator
Himself - Presenter
Himself - Narrator
Himself - Commentator
Himself - Narrator
Himself - Narrator
Herself - Narrator
Himself - Narrator
Himself - Narrator
Himself - Narrator
Himself - Narrator
Himself - Presenter
Himself
Himself
Himself
Himself - Commentator
Himself - Narrator
Himself - Narrator
Himself
Himself
Herself
Himself - Presenter
Jane Bailey
Himself - Narrator
Herself - Narrator
Herself - Narrator
Himself - Narrator
Herself - Narrator
Herself - Narrator
Himself - Presenter
Himself - Narrator
Himself - Narrator
Himself - Presenter
Himself - Presenter
Himself - Narrator
Himself - Presenter
Himself - Presenter
Andrew Bailey
2 episodes - 1986
2 episodes - 1986
2 episodes - 1986
2 episodes - 1986
2 episodes - 1986
Himself - Narrator
Himself - Presenter
Niels Bohr
Himself - Imperial College London
Himself - Yale University
Himself - Narrator
Himself - Commentator
Himself - Commentator
Himself - Narrator
Herself - Narrator
Himself - Narrator
Himself - Discovery's Pilot
Himself - University of Bath
Himself
Himself
Himself
Himself
Himself - Brown University
Himself - Geological Survey of Canada
Himself
Himself
Herself - Natural History Museum
Himself
Himself
Himself
Himself
Himself
Herself
Himself - State University of New York
Himself
Herself
Himself
Himself - Massachusetts Institute of Technology
Herself
Himself
Himself
Himself
Himself
Himself
Himself - University College London
Himself
Himself
Herself
Himself
Himself - Caudwell Xtreme Everest
Himself - Caudwell Xtreme Everest
Himself - Caudwell Xtreme Everest
Himself - Caudwell Xtreme Everest
Herself - Caudwell Xtreme Everest
Himself - Caudwell Xtreme Everest
Himself - Caudwell Xtreme Everest
Himself
Himself
Himself - University of Oxford
Himself - San Diego State University
Himself - Liverpool John Moore's University
Himself - University of California - Santa Cruz
Himself - Institute of Opthalmology - UCL
Himself - University of Cambridge
Himself - Massachusetts Institute of Technology

Režie

Scénář

Hudba

Kamera