plakát seriálu

Krajní meze

(The Outer Limits)

Hlášky ze seriálu

01×11 Temná místa

závěrečné motto epizody: Lidská duše skrývá temná a hluboká tajemství naší křehkosti, našeho strachu, naší hanby. Dnes stejně jako za sto let ta nejtemnější místa budou vždy ukryta v lidském srdci.

01×01 Králové písku

závěrečné motto epizody: Moderní věda stále více sleduje síly tradičně náležející všemohoucímu, ale ti, co zasáhnou do pravomoci bohů zjistí až příliš pozdě, že je to za cenu zkázy.

07×22 Zkouška oddanosti

závěrečné motto epizody: Pro co se rozhodujeme, bývá pro nás charakteristické a někdy i osudové.

07×21 Lidský faktor

závěrečné motto epizody: Jsme schopni velikého dobra i velikého zla. Cestu do budoucnosti si volíme sami.

07×20 Dítě tmy

závěrečné motto epizody: Strach může být mocný ovládající pocit, ale proti lásce mezi matkou a dítětem je bezmocný.

07×19 Bod zvratu

závěrečné motto epizody: Ve snaze vytvořit stroje, které myslí, bychom měli dbát, abychom nakonec nestvořili nový druh, který by nahradil ten náš.

07×18 Oddíl lvů

závěrečné motto epizody: Svým dětem vštěpujeme hodnoty, které máme v sobě. Měli bychom se ujistit, že chceme, aby právě podle těchto hodnot žili i umírali.

07×16 Uneseni

závěrečné motto epizody: Ve stále složitějším a nebezpečnějším světě vyžadují naší bdělost a prozíravost vůči jeho krutostem ti nezranitelnější... naše děti.

07×15 Čas od času

závěrečné motto epizody: S tím, jak se rozšiřuje naše vědecké poznání, i my samy pronikáme dál a dál, až nakonec překročíme i hranice tří rozměrů.

07×14 Neuroskop

závěrečné motto epizody: Jestliže se ponoříme do skutečných tajností lidské duše, musíme se připravit i na všemocné démony, kteří tam sídlí.

07×13 Volný duch

závěrečné motto epizody: Pokud nechceme dát na své svědomí, tak naše nejhorší mravní prohřešky se vrátí a budou nás stále pronásledovat.

07×12 Dítě květin

závěrečné motto epizody: Věrnost a oddanost nejsou žádné staromódní přežitky, ale trvale potřebné vlastnosti, které nás pozvedají nad tvory rozmnožující se bez ohledů a bez milosti.

07×11 Srdcem a krví

závěrečné motto epizody: Utvářejí nás naše vnitřní i vnější prožitky, přítomnost i minulost. A ty prožitky ve své krvi předáváme dál novým generacím a někdy i novým světům.

07×09 Peněženka

závěrečné motto epizody: Honba za hmotnými statky nakonec postrádá smysl, jestliže člověk ztratí to, co pro lidského ducha má opravdovou cenu.

07×08 Mysli jako dinosaurus

závěrečné motto epizody: Když usilujeme o technický pokrok, měli bychom dávat pozor, abychom se přitom nevzdali své lidskosti.

07×07 Replika

závěrečné motto epizody: Touha být jedinečný je jednou z nejhlubších tužeb lidstva a překoná ji jenom vůle přežít.

07×06 Mona Lisa

závěrečné motto epizody: Když jsou naše stroje tak chytré, že umějí ničit jako lidé, snad budou také umět jako lidé milovat.

07×05 Nádoba

závěrečné motto epizody: Málokdo z nás má příležitost začít znovu a napravit chyby, které hyzdí naší duši. Ale jen když předěláme sebe, můžeme předělat svět.

07×04 Náhradní matka

závěrečné motto epizody: Zrození nového života může být posvátné a zázračné, pokud to není na úkor samotného lidstva.

07×03 Nový život

závěrečné motto epizody: Když se slepě vzdáváte svobodné vůle pro vyšší autoritu, ujistěte se, zda se tím také nevzdáváte rozhodování o vašem dalším osudu.

07×02 Pacient X

závěrečné motto epizody: Řešení budoucích problémů lidstva lze najít, pokud jsou mezi námi takoví, kteří jsou ochotni přinést oběť.

07×01 Jako rodina

závěrečné motto epizody: Než svěříte část svého života nějakému stroji, zvažte dobře, co vás to bude opravdu stát.

06×21 Věda před soudem 1

závěrečné motto epizody: Jestliže přestaneme být ostražití, může se stát, že stejné divy, které našemu druhu dodávají na velikosti, jednoho dne zajistí naší zkázu.

06×20 Ložisko

závěrečné motto epizody: Trápení, které skrýváme a smutek, který tajíme, mohou plně pochopit jenom ti, kteří mají stejnou těžkou zkušenost.

06×19 Syndrom

závěrečné motto epizody: Příčinou našeho pádu může být naše jistota, že jsme neomylní.