Krajní meze

Krajní meze (Outer Limits, The)
Chceš seriál do oblíbených? Tak se přihlas!
Facebook Twitter

S05E15 - Azyl

závěrečné motto epizody: To, jestli jako druh přežijeme, závisí více na naší vzájemné důvěře, než na víře ve stroje, na které stále více spoléháme.
Hlášku vložila: Hypospray

S05E16 - Déja vu

závěrečné motto epizody: Existujeme v čase, postupujeme kupředu skrze okamžiky našeho života. Okamžiky, které jednou prožity, nedají se prožít znova... anebo dají?
Hlášku vložila: Hypospray

S05E17 - Dědicové

závěrečné motto epizody: Je pro nás přirozené, že se obáváme zlého úmyslu v tom, čemu nerozumíme. Ale opravdové zlo možná spočívá spíše v nevědomosti, než v nedůvěře.
Hlášku vložila: Hypospray

S05E18 - Esence života

závěrečné motto epizody: Síla lidských citů se nedá ovládnout zákony, které si tvoříme, ani spoutat vůlí, kterou na to vynaložíme.
Hlášku vložila: Hypospray

S05E19 - Trosečník

závěrečné motto epizody: Říká se, že pravda a láska jdou ruku v ruce. Když je ale potřeba lásky veliká, můžeme se naučit milovat i lež?
Hlášku vložila: Hypospray

S05E20 - Otcové a synové

závěrečné motto epizody: Největší poučení, které jedna generace může vštípit generaci následující je, že úcta k minulosti zajišťuje budoucnost.
Hlášku vložila: Hypospray

S05E21 - Pronásledováni osudem

závěrečné motto epizody: Pravá oběť neznamená myslet na to, čeho se vzdáváme, ale na to, čemu ji přinášíme.
Hlášku vložila: Hypospray

S05E22 - Příště víc štěstí

závěrečné motto epizody: V zápase na život a na smrt se někdy nedosáhne vítězství jen tím, že přežijeme.
Hlášku vložila: Hypospray

S06E01 - Soudný den

závěrečné motto epizody: Nechť je to varování těm, kdo by chtěli hledání pravdy falšovat. Meč spravedlnosti je dvojsečný.
Hlášku vložila: Hypospray

S06E02 - Zbraň

závěrečné motto epizody: Cesta k našemu zničení nespočívá tolik ve zbraních, které vymýšlíme, ale spíše v násilí, které máme v srdcích.
Hlášku vložila: Hypospray

S06E03 - Na povrchu

závěrečné motto epizody: Ve věku, kdy jsme vedeni k tomu, abychom věřili, že můžeme být čímkoliv chceme, se nám nedostává rady, abychom zůstali sami sebou.
Hlášku vložila: Hypospray

S06E04 - Osudem určeni

závěrečné motto epizody: Nakonec to, zda přežijeme, nezávisí možná tolik na naší schopnosti porazit nepřítele, jako na slabosti naší povahy.
Hlášku vložila: Hypospray

S06E05 - Kritický bod

závěrečné motto epizody: Vždycky jsme usilovali o to, abychom řídili svůj osud. Ale i když si myslíme, že jsme to dokázali, osud může mít poslední slovo.
Hlášku vložila: Hypospray

S06E06 - Pozorovatel

závěrečné motto epizody: Ze všech darů, kterými stvořitel člověka zahrnul, tím nejvzácnějším je schopnost milovat druhého.
Hlášku vložila: Hypospray

S06E07 - Semena zkázy

závěrečné motto epizody: Měli bychom mít vždy na paměti, co zasejeme, to také sklidíme.
Hlášku vložila: Hypospray

S06E08 - Simon říká

závěrečné motto epizody: Když se usilovně snažíme zaplnit strašlivou prázdnotu, může se někdy stát, že ta prázdnota pohltí nás.
Hlášku vložila: Hypospray

S06E09 - Stagnace

závěrečné motto epizody: Pokud se v lidstvu neprobudí potřeba chránit svou budoucnost, může jednoho dne zjistit, že samo usnulo navěky.
Hlášku vložila: Hypospray

S06E10 - Zpátky na zem

závěrečné motto epizody: Někdy se pravda nejlépe skryje tak, že se nechá všem na očích.
Hlášku vložila: Hypospray

S06E11 - Dítě uvnitř

závěrečné motto epizody: Bez tmy by nebylo světla, bez chyb by nebylo jisté cesty k pravdě. Ve světě, který je ovládán absolutnem, je snad nejdůležitější najít rovnováhu.
Hlášku vložila: Hypospray

S06E12 - Změna

závěrečné motto epizody: Jestliže se rozhodneme přivézt na svět myslící stroj, musíme být připraveni na den, kdy plody našeho úsilí budou žádat nezávislost.
Hlášku vložila: Hypospray

S06E13 - Dekomprese

závěrečné motto epizody: Žádná idea není tak silná, aby se neprověřovala pochybností. A žádný člověk není tak mocný, aby byl neomylný.
Hlášku vložila: Hypospray

S06E14 - Anděl propasti

závěrečné motto epizody: Silné ideje neumírají s těmi, kdo stáli u jejich zrodu, pokud je sémě těchto idejí zaseto v jejich následovnících.
Hlášku vložila: Hypospray

S06E15 - Síť

závěrečné motto epizody: Když nejmodernější technika předběhne lidský rozum, duše nemusí zůstat pozadu.
Hlášku vložila: Hypospray

S06E16 - Probuzení

závěrečné motto epizody: Ve věku, kdy jsme vedeni k tomu, abychom věřili, že můžeme být čímkoliv chceme, se nám nedostává rady, abychom zůstali sami sebou.
Hlášku vložila: Hypospray

S06E17 - Gettysburg

závěrečné motto epizody: Ať učiníme cokoliv, z pout osudu se nám nikdy vyvléci nepodaří.
Hlášku vložila: Hypospray

Filtr epizod