plakát seriálu

Legend of Ace

(Ji Pin Jia Ding)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Lin Wan Rong
Gao You
Xiao Yu Ruo

Vedlejší postavy

Xiao Qing Xuan
Xiao Yu Shuang
Zhao Yuan Yu
Tai Xian Er
Tao Dong Cheng
Huan Er
Si De
Xiao Feng
Guo Wu Chang
A Chuan
Chun Tao
Zhao Er

Režie

Scénář