plakát seriálu

Likvidace

(Ликвидация)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

David Gotsman
Fima Poluzhid
Tonya Tsarko

Vedlejší postavy

Andrey Ostapovich Omelyanchuk
Vaska Sobol'
Chernousan
Criminalist
Tolya Zhivchik
Mishka Karas'
The Old Man
The Grey Greek
Senka 'Shalyi'
Zakhar - Lame Soldier
Uncle Yeshta
Director of dormitory
Nora's neighbor
Naimov - investigator
Zhukov's aide
Fedya 'Zherd'
Madam's finger
Crap Man
Motya Zhmykh
Sanya 'sam-Ne-Znayu'
Shekhtel's Nephew
Director of Artel
Collector Mikhalnyuk
Rudik 'karuzo'
Rusnachenko
Strict woman
Shumyatsky
Lieutenant Kalnynsh
Prisoner
Sanya - duty
Chairman of the Commission for adoption
Serezha - Zakhar's son
Skinny Man
Chubby man
'Shelych'
Eva Radzakis
Gotsman's New Driver
Counterintelligence chief
Chief Quartermaster
Interrogated girl
Counterintelligence man

Režie

Scénář

Kamera