plakát seriálu

Návrat Sherlocka Holmese

(The Return of Sherlock Holmes)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Sherlock Holmes (11 epizod)

Vedlejší postavy

inspektor Lestrade (3 epizody)
inspektor Bradstreet (2 epizody)
2nd Platelayer (1 epizoda)
Neville St Clair (1 epizoda)
The Duke of Holdernesse (1 epizoda)
The Hon. Ronald Adair (1 epizoda)
Fitzroy Simpson (1 epizoda)
Colonel Sebastian Moran (1 epizoda)
Colonel Valentine Walter (1 epizoda)
Mortimer Tregennis (1 epizoda)
Sir Reginald Musgrave (1 epizoda)
Reverend Roundhay (1 epizoda)
Inspector Baynes (1 epizoda)
Sir Eustace Brackenstall (1 epizoda)
Professor Moriarty (1 epizoda)
Inspector Gregory (1 epizoda)
Underground Official (1 epizoda)
Lady Mary Brackenstall (1 epizoda)
Lady Hilda Trelawney Hope (1 epizoda)
Inspector Hopkins (1 epizoda)
Clerk at Woolwich Station (1 epizoda)
Rt. Honourable Trelawney Hope (1 epizoda)
Hugo Oberstein (1 epizoda)
Constable MacPherson (1 epizoda)
Dr Leon Sterndale (1 epizoda)
Police Inspector (1 epizoda)
George Tregennis (1 epizoda)
Inspector Fereday (1 epizoda)
The Countess of Maynooth (1 epizoda)
Madame Henri Fournaye (1 epizoda)
Lord Arthur Saltire (1 epizoda)
Policeman in House (1 epizoda)
Henderson's Daughter (1 epizoda)
Henderson's Daughter (1 epizoda)

Režie

Scénář

Hudba

Kamera