plakát seriálu

Nippon Noir: Detective Y's Rebellion

(Nippon Noir: Keiji Y no Hanran)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Yusa Kiyoharu

Vedlejší postavy

Kaoru Usui
Kaname Saimon
Sara Fukami
Nagoshi Tokio
Ryoichi MIyagi
Yuzuru Honjo
Kosei Ekuni
Kiichi Fukami
Shusuke Nanbu
Serina Honjo
Akemi Takasago
Kishi Masaomi
Seira Fukami
Ryuji Igami
Yasuhi Kozuki
Takashi Maezono
Mitsuru Maki
Katsuki Usui
Masaaki Usui
Nagito Jinnai
Junpei Hosho
mladý Junpei Hosho
Karen Kumazawa

Režie

Scénář