plakát seriálu

Případy inspektora Lynleyho

(The Inspector Lynley Mysteries)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

seržantka Barbara Haversová (23 epizod)
inspektor Thomas Lynley (23 epizod)

Hostující hvězdy

Vedlejší postavy

D.C. Winston Nkata (5 epizod)
Hadiyyah Taymullah (3 epizody)
Deborah St James (1 epizoda)
Chief Supt. Hillier (1 epizoda)
Supt. Webberley (1 epizoda)
Det. Sgt. Niles (1 epizoda)
Det. Const. Pilley (1 epizoda)
Female detective (1 epizoda)
Uniformed Sergeant (1 epizoda)
Jeannie Bonnamy (1 epizoda)
School Prefect (1 epizoda)
Sir Stuart Stinhurst (1 epizoda)
Rhys Davies Jones (1 epizoda)
Robert Gabriel (1 epizoda)
Inspector Macaskin (1 epizoda)
Sergeant Lonan (1 epizoda)
Forensic Pathologist (1 epizoda)
Girl in Greasy Spoon (1 epizoda)
Funeral Director (1 epizoda)
Uniformed Officer (1 epizoda)
Celebrated Cellist (1 epizoda)
Student in Concert (1 epizoda)
Inspector Ardery (1 epizoda)
Reverend Robin Sage (1 epizoda)
Kenneth Shepherd (1 epizoda)
Woman at Bishops (1 epizoda)
Police Officer Two (1 epizoda)
Rodney Aronson (1 epizoda)
Personal Secretary (1 epizoda)
Damien Chambers (1 epizoda)
Gwendoline / Vicar's wife (1 epizoda)
DCI Emily Barlow (1 epizoda)
Julian Britton (1 epizoda)
Dr. Gavin Webster (1 epizoda)
Eugenie Martin (1 epizoda)
Asst. Commissioner Hillier (1 epizoda)
Shelley Gibson (1 epizoda)
Lizzie Shakespeare (1 epizoda)
Noel Shakespeare (1 epizoda)
Maureen Finnegan (1 epizoda)
Gina Stephanopoulos (1 epizoda)
Dr. Tessa Jellicoe (1 epizoda)
Peter Stephanopoulos (1 epizoda)
Amanda Gibson (1 epizoda)
Lady Sarah Keach (1 epizoda)
Lawrence Chilcott (1 epizoda)
Chilcott's Solicitor (1 epizoda)
Simon Featherstonehaugh (1 epizoda)
Pippa Featherstonehaugh (1 epizoda)
Professor Elias Blackwell (1 epizoda)
Fiona Deakin-Jones (1 epizoda)
Joshua Holcombe (1 epizoda)
D.I. Fiona Knight (1 epizoda)
Police Federation Rep (1 epizoda)
Joe Covington (1 epizoda)
Uniformed Officer (1 epizoda)
Owen Harcourt-Baines (1 epizoda)
Yellowcoat Compere (1 epizoda)
Uniformed Officer (1 epizoda)
Graham Marshall (1 epizoda)
Tony Wainwright (1 epizoda)
Brendan McGuire (1 epizoda)
Andrey Pavletic (1 epizoda)
Sgt Mike McCaffrey (1 epizoda)
Conrad McCaffrey (1 epizoda)
Greg Sullivan (1 epizoda)
Christine Faraday (1 epizoda)
Patrick Middleton (1 epizoda)
Asst. Commissioner Evans (1 epizoda)
Uniformed Officer (1 epizoda)

Režie

Scénář

Hudba

Kamera