Sindibádova dobrodružství

Sindibádova dobrodružství (Adventures of Sinbad, The)
Chceš seriál do oblíbených? Tak se přihlas!
Facebook Twitter

Potíže s dvojníky

Sindibád a jeho posádka mají za úkol zprostředkovat mír mezi kalifem z Bagdádu a jeho dosavadním nepřítelem Omarem z Basry. Ti spolu vedli válku kvůli obelisku s magickou silou, který nyní Omar hodlá poskytnout kalifovi jako projev dobré vůle. Sindibád má obelisk dopravit kalifovi, ale o ten má velký zájem i stará známá Rumina...

Na začátku dílu vidíme Ruminu, která se nachází v Basře a vydává se za prostou venkovskou dívku. Jediný, kdo ji pozná je stará čarodějka Caipra, ale tu nikdo nebere vážně. Rumina se ubytuje v hostinci, kde si pomocí svých kouzel zařídí patřičné pohodlí. Její cílem je posvátný obelisk sultána Omara, který má úžasné magické schopnosti a učinil by Ruminu nepřemožitelnou. Je však velmi dobře střežen, nicméně Rumina ví o člověku, který jí k obelisku dopomůže. A tím člověkem není nikdo jiný než Sindibád.

Sindibád a jeho posádka jsou na cestě do Basry. Mají za úkol získat obelisk pro kalifa z Bagdádu, který s Omarem kvůli obelisku léta válčil. Nyní uzavírají mír a předání obelisku má být defenitivní tečkou za jejich nepřátelstvím. Firouz pro Omara připravil jako dar několik velmi zajímavých vynálezů. Maeve chce využít návštěvu Basry k návštěvě čarodějky Caipry, která byla zmiňována ve spisech mistra Dim Dyma. Věří, že by jim možná mohla pomoci v jeho hledání. Sindibád nakonec souhlasí, a tak se Maeve po přistání odděluje od zbytku posádky a vyráží ji hledat.

Posádka je Omarem přátelsky přivítána. Firouz mu předá své vynálezy a Omar poté vezme Sindibáda do svatyně, kde je obelisk uložen. Vypráví mu o krvavé historii obelisku, v průběhu posledních let kvůli němu zemřela obrovská spousta mužů, jedna polovina z nich chtěla obelisk ukrást, druhá zemřela při jeho obraně. Omar už má obelisku plné zuby a předat ho do rukou kalifa z Bagdádu je pro něj vítané řešení. Věnuje Sindibádovi medailon, díky kterému může kdykoliv vstoupit do svatyně. Každý, kdo by zkusil vniknout dovnitř beez medailonu, by byl strážemi nemilosrdně zabit.

Maeve je Dermottem dovedena až do domu Caipry, ta už ji ale očekává. Maeve s ní mluví o svém poslání, které není nic jiného než porazit Ruminu, aby tak osvobodila svého bratra. Maeve se bojí, že na ní není dost silná.

Večer si Sindibád a zbytek posádky užívají příjemnou večeři a pak zábavu, připravenou pro ně Omarem. Její součástí je i několik exotických tanečnic. Sindibáda jedna z nich zaujme a po jejím zmizení ji hledá v Omarově zahradě. Ona tanečnice ovšem byla Rumina. Použije na Sindibáda kouzlo a zmenší ho do miniaturní velikosti. Sebere mu Omarův medailon a pak ho v kapse odnese do svého pokoje v hostinci. Sindibáda uvězní ve váze a v pokoji je navíc hladový kocour, který by si ho snadno mohl splést s myší. Rumina má velmi elegantní plán. Svými kouzly na sebe vezme podobu Sindibáda a pak v jeho podobě hodlá obelisk ukrást. To zničí mír mezi kalifem a Omarem a dojde k nové válce.Ještě předtím ale hodlá zničit Sindibádovo dobré jméno.

Druhý den ráno posádka začíná postrádat svého kapitána, stejně tak Omar, který chtěl před odplutím ukázat posádce město. Rumina v Sindibádově podobě vchází do paláce. Nejprve obviňuje Omara, že výměna obelisku je pouhou příležitostí k získání Firouzových vynálezů a pak kritizuje Basru jako ubohé a špinavé město. Omar se na něj řádně rozzuří a ani snaha Doubara a Firouze uhladit jeho vyjadřování nepomůže. Omar povolává své stráže, aby posádku uvěznili. Rumina pobaveně opouští místnost, zatímco Doubar, Firouz a Rongar bojují se strážemi, kvůli obrovské přesile ale musejí rovněž ustoupit. Venku se Rumina vysmívá posádce a nazývá je hloupými nýmandy, kteří by bez Sindibáda nebyly nic. Doubar už rovněž začíná mít Sindibáda plné zuby, ale není čas na hádky, protože z paláce vyrážejí do ulic Omarovy stráže. Posádka ustupuje, Rumina se o kus dál od posádky oddělí a nechává ji na pospas strážím.

Mezitím pravý Sindibád použil svůj zmenšený meč a roztrhané kusy šatů, aby unikl z vázy. Podaří se mu meč zachytit na horním okraji vázy a šplhá ven, nicméně příchod Ruminy jeho plán předčasně ukončí. Ještě stihne všechno schovat. Rumina je se svou dosavadní činností plně spokojena. Sindibádova pověst je pošpiněna a válka mezi Omarem a kalifem je naspadnutí. Jako odměnu si dopřeje přepychovou koupel. Sindibád má tedy další příležitost k útěku. Ven se dostane, ale musí se schovávat před hladovým kocourem. Na okně se objeví Dermott. Sindibád upoutá jeho pozornost a pošle ho pro Maeve. Rumina po návratu z koupele najde vázu převrženou a začne Sindibáda hledat po celém pokoji.

Doubar a ostatní se motají v ulicích, pronásledováni strážemi. Jsou znepokojeni Sindibádovým zmizením. Stráže je obklíčí a muži jsou zajati. Jsou dopraveni do vězení, kde jsou vyslýcháni Omarem. Ten chce vědět, kde je Sindibád. Doubar a Firouz ale nehodlají mluvit. Omar nařizuje zajistit zbytek posádky na Nomádovi, poslat silnou flotilu na Bagdád a Doubara, Firouze a Rongara nechá poslat na skřipec. On sám si předtím přál mír, ale teď už mi mír přijde jako nemožná věc. Jediné, co by ho ještě mohlo usmířit, je Sindibádova pokorná omluva nebo jeho hlava.

Rumina je uprostřed hledání Sindibáda vyrušena klepáním na dveře. Je to Maeve, kterou sem přivedl Dermott. Rumina na sebe znovu bere Sindibádovu podobu a otvírá jí dveře. Dělá Maeve komplimenty a nadbíhá jí. Pravý Sindibád vše sleduje, ale Maeve ho neslyší ani nevidí. Je ale vyvedena z míry Sindibádovým chováním a srazí ho na zem. Rumina na sebe bere svou podobu. Maeve si konečně všimne Sindibáda, ale vzápětí je omráčena Ruminou. Než ji ale Rumina stihne zabít, objeví se uvnitř Caipra a Maeve zachrání. Rumina ovšem uniká.

Maeve se pak snaží Sindibáda znovu vrátit do normální velikosti. Caipra je popohání, Omar se chystá k útoku na Bagdád, Doubar s ostatními má jít v poledne na skřipec. Vychází také najevo, že Caipra je žena Dim Dyma. Nakonec Maeve a Caipra spolupracují a společně Sindibáda vrátí do normální velikosti. Maeve a Sindibád pak vyráží do paláce na pomoc ostatním.

Mučení ostatních už začalo, první šel na mučidla Doubar. Maeve a Sindibád vniknou v převleku až k nim a bojují se strážemi. Nakonec zvítězí, za mírné pomoci od Doubara a Firouze. Doubar má v plánu vyrazit varovat kalifa z Bagdádu a Sindibádovi vyčítá, co způsobil. Ten mu říká, že to nebyl on, a že na varování není čas. Jediný způsob je přímý rozhovor s Omarem. Vyráží za ním, Maeve mezitím ostatním vysvětluje situaci.

Omar je své pracovně a prohlíží si plány útoku, vytvořené jeho rádci. Sindibád pronikne dovnitř a snaží se mu vysvětlit, co se stalo. Omar mu nevěří a chce ho nechat zatknout. Dovnitř vbíhají jeho rádci a jsou zmateni tím, že zde vidí Omara, před chvíli ho viděli jít ke svatyni. Teď už Omar začíná Sindibádovi věřit. Sindibád, Omar a stráže vyráží ke svatyni.

Tam už je Rumina, tentokrát v podobě Omara. Oba Omarové tvrdí, že podvodník je ten druhý. Sindibád ale pozná Ruminu podle jejího vzácného prstenu a začne ji líbat. Během líbání jí nenápadně sebere Omarův medailon. Rumina je pak obklíčena Omarovými strážemi, k obelisku nemá šanci se dostat. Zmizí dřív, než ji Omar stihne dát zatknout.

Konflikt mezi oběma mocnými vládci se úspěšně podařilo zažehnat. Omar vrací Sindibádovi medailon přátelstí a dává mu i obelisk pro kalifa. Posádka se loučí s ním i s Caiprou a vrací se na loď...
Hlavní postavy
Vedlejší postavy
Režie
Scénář

INFORMACE K EPIZODĚ

  • Český název
  • Původní název
  • Číslování
  • Premiéra
  • Rok natočení
  • Délka epizody
  • Odkaz na IMDb

NAVIGACE

TOOL BOX

AUTOŘI PROFILU

Sajgon
HonZajs000
Malone