Sindibádova dobrodružství

Sindibádova dobrodružství (Adventures of Sinbad, The)
Chceš seriál do oblíbených? Tak se přihlas!
Facebook Twitter

Nespecifikovaná epizoda

(Sindibádovu posádku honí kamenný obr.)
Firouz: Nemám s ním zkusit promluvit?
Doubar: Zkus to, třeba nám pak na uvítanou přinese chléb a sůl.
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

(Firouz jde lesem a slyší nějaký šramot.)
Firouz: Je tu někdo? Já jsem tady.(Kolem je ticho.) Když se v lese něco stane a nikdo to neslyší, znamená to, že to něco neexistuje. Přesně tak...(Otočí se a vrazí do Rongara.)Rongare!Ty máš někdy hrozné nápady.
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

(Doubar jede na nejnovějším Firouzově vynálezu.)
Doubar: Firouzi, jak se to zastavuje?
Firouz: Zastavování? Na to jsem vůbec nepomyslel!
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

Sindibád: Tos mluvila s tím ptákem? A on ti rozumněl?
Maeve: Proč by mi nerozuměl? Máme tu na ostrově společný domov.
Sindibád: Tak ty umíš mluvit se zvířaty?
Maeve: A co jiného teď asi dělám?
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

Firouz: Každý vynález má mouchy, které je třeba vychytat.
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

(Sindibádova posádka stojí pod kopcem, na kterém stojí obrovská ovce.)
Sindibád: Musíme pryč. Kopec dlouho váhu toho tvora neudrží.
Firouz: Ale jinak je nebezpečí minimální. Ovce jsou přece býložravci.
Doubar: Co může spustit lavinu kamenů, tomu neříkám minimální nebezpečí!
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

(Doubar zachránil pomocí vědeckého uvažování Rongara z močálu.)
Firouz: Vskutku pozoruhodné. Aplikování vědeckých postupů v praxi. To se ti povedlo.
Doubar: Všechny vědecké postupy, které jsem kdy použil, jsem se naučil od tebe.
Firouz: Tak díky.
(Odchází.)
Doubar: (k Rongarovi) Alespoň si ušetřil tu svou obvyklou vědeckou přednášku.
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

(Sindibád byl napaden sluhou svého hostitele a přemohl ho.)
sluha: Nechtěl jsem vám ublížit.
Sindibád: Skoro to tak vypadalo.
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

(Zuří obrovská bouře a loď nabírá vodu.)
Sindibád: (k Firouzovi) Jak pracuje tvá vodní pumpa?
Firouz: Skvěle. Ale teče sem až moc vody. Jestli budeme dál nabírat tolik vody, tak jdem ke dnu.
Sindibád: Nechci slyšet žádné katastrofické úvahy!
Firouz: Lepší je být varován.
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

(Sindibádova posádka a Rumina se museli skrýt v ruinách před společným nepřítelem.)
Sindibád: Tady si uděláme pohodlí.
Rumina: Pohodlí? V takovém nepořádku?
Maeve: Tak si přičaruj nějaké sluhy, ať ti to tady uklidí.
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

Doubar: Nemám rád místa, kde je tma.
Sindibád: Hloupost. Ve tmě není nic, co by tam nebylo za světla.
Doubar: To mě mělo uklidnit?
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

Firouz: (k Maeve) Vypadáš trochu vyčerpaně. Nechceš se uklidnit v mé vaně?
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

(Sindibád má na lodi pasažérku Alaanu, která si získala Doubarovu náklonnost. Maeve jí nevěří.)
Maeve: Cítím, že tahle cesta nebude snadná.
Sindibád: S tím já počítám. Vím, jak si ceníš své ženské intuice...
Maeve: Intuice? Intuice? Tak mi pověz, proč tak krásná žena jako Alaana není přitahována k mužům jako... jako jsi ty!
Sindibád: Děkuji, Maeve.
Maeve: Nemyslela jsem to jako kompliment.
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

Sindibád: (k Firouzovi) Jediné, co po tobě chci je, abys nechal mořkou vodu v moři a nezaplavoval jí palubu.
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

(Sindibád letí na Firouzově vynálezu a chce přistát na lodi.)
Maeve: Jak s tím přistane na lodi?
Firouz: V tomhle ohledu mám malé nejasnosti.
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

Firouz: (k Sindibádovi) Chci si ověřit svou hypotézu.
Sindibád: Tvou hypo-co?
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

(Sindibád a Doubar jsou uvězněni v obří pavučině a pavouk se vrací.)
Sindibád: Vidíš ho už?
Firouz: Ještě ne...
(Rongar si pavouka všimne a upozorní Firouze.)
Firouz: Ale teď se cosi dostává do mého zorného pole.
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

(Sindibád se ve vězení setká s Doubarem po dvouletém odloučení.)
Sindibád: Jak jsi se sem dostal?
Doubar: Menší konflikt s palácovou stráží.
Sindibád: Kolik jsi jich vyřídil?
Doubar: Tak dvacet... ale oni si začali!
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

Maeve: (o Dermottovi) Moc jsi mu do oka nepadl.
Sindibád: Je to oboustranné.
Maeve: Je to chytrý pták.
Sindibád: Mně ptáci nevadí. Hlavně ti dobře propečení.
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

(Sindibád bojuje v aréně.)
Firouz: A jak se pozná, kdo vyhrál? Body za styl, kostým nebo výdrž?
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

(Vesničan vidí fungovat Firouzův vynález.)
Vesničan: To je kouzlo!
Firouz: Kdepak. Jenom věda.
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

Maeve: (k Sindibádovi) Líbání s Ruminou se ti líbilo?
Sindibád: Nelíbilo. Bylo to z nutnosti.
Maeve: Nech toho, nevím, proč to nepřiznáš.
Sindibád: Nemám co...
Maeve: Ale máš!
Sindibád: Nemám!
Maeve: Máš!
Sindibád: Nemám!
Maeve: Nelži!
Sindibád: Nelžu!
Maeve: Stejně lžeš...
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

(Rongara unesla dvojice otrokářů a Doubar je nyní chytil.)
Doubar: Kde je? Mluvte, nebo si pohraju s vašimi turbany... i s tím, co máte v nich.
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

(Sindibádova posádka je hosty na hradě sochaře Vincenza, který se líbí Maeve.)
Sindibád: Na tom chlapovi se mi něco velmi nelíbí.
Maeve: Je citlivý. A taky vzdělaný. Umí prokázat ženě úctu, kterou si zasluhuje. Samozřejmě, že se ti nelíbí.
Hlášku vložil: Malone

Nespecifikovaná epizoda

Firouz: (k Rumině) Vědecké pozorování opět vítězí. A to dokonce u čarodějky.
(Rumina na něj vrhne vražedný pohled.)
Firouz: Myslel jsem to jako poklonu, Rumino.
Hlášku vložil: Malone

Filtr epizod