plakát seriálu

Sindibádova dobrodružství

(The Adventures of Sinbad)

Hlášky ze seriálu

01×19 Rarach

(Posádka i Rumina jsou na hřbitově.)
Rumina: (Sindibádovi) Nenecháme je na pospas jejich osudu a nesoustředíme se jen na naši záchranu?

Nespecifikovaná epizoda

Doubar: Jsou tu příšery?
Firouz: Řekněme, že předkládám myšlenku něčeho neobvyklého.
Doubar: Jsou tu příšery.

01×07 Velký Firouz

(Firouzův vynález málem uškvařil Doubara.)
Firouz: Asi jsem špatně upravil poměr vzdálenosti, ale to nic.
Doubar: Málem ze mě udělá opékané sele a klidně si řekne, to nic!

01×12 Mizející vesnice

(Sindibád se chce chvíli po přistání vrátit na loď.)
Sindibád: Musíme vyplout a hned!
Doubar: Jakto?
Firouz: My jsme si chtěli užít.
Sindibád: Na užívání zapomeňte.

01×19 Rarach

(Oslabená Maeve se chce pokusit o zabití Ruminy.)
Maeve: Konečně se o ni postarám jednou provždy.
Sindibád: V tomhle stavu se sotva postaráš sama o sebe. Rychle pryč!
Maeve: Kdo jsi, že mi takhle rozkazuješ!?
Sindibád: Tvůj kapitán. A také přítel.

01×01 Sindibádův návrat, část první

(Sindibád je přiveden do vězení.)
strážný: Tvůj nový domov, lumpe!
Sindibád: Jsem zvyklý bydlet v lepších domech, věřil bys tomu?

01×04 Tichý svět

(Sindibád zkoumal sochu umělce Vincenza.)
Sindibád: Musíte mít neuvěřitelně jemnou ruku. Nenahmatal jsem sebemenší vryp dláta.
Vincenzo: Díky, vážím si takové poklony.

01×08 Pouta, jež svazují

(Doubar zkoušel Sindibáda dostat z pavučiny, ale sám se chytil.)
Doubar: Nechápu, jak se mi to mohlo stát.

01×06 Malá čarodějka

(Posádka utíká před davem vesničanů.)
Firouz: Měl bych jeden nápad.
Sindibád: A pomůže nám odsud?
Firouz: Spíš ne...
Sindibád: Tak si ho nech na potom.

01×05 Rytíř

(Potom, co byl Sindibád nucen zabít protivníka v aréně.)
Kalel: Jsi v pořádku?
Sindibád: Jistě. Vždycky, když hodím někoho do studny, cítím se naprosto skvěle!
Kalel: To je dobře, máš tu dalšího.

01×01 Sindibádův návrat, část první

(Sindibád má těsně před popravou.)
Sindibád: (ke katovi) Na co ještě čekáš?
Doubar: Asi na mě!

01×01 Sindibádův návrat, část první

princ Kasif: Co si zaslouží tenhle lhář a podvodník, drahý příteli?
rádce Admir: Rozhodně smrt. Popravíme ho pro pobavení svatebních hostů.
princ Kasif: Souhlasím. Žebrák...
Sindibád: Byl jsem námořník.
princ Kasif: Nikoho nebude zajímat, kdo jsi byl, až se tvá hlava bude kutálet po zemi jako hlávka zelí.

01×04 Tichý svět

Firouz: Když selže kouzlo, musí nastoupit věda.

01×04 Tichý svět

(Sochař Vincenzo chce změnit Sindibáda v kámen.)
Vincenzo: Do jaké pozice bych tě měl upravit? Snad do dřepu, nebo spíš do kleku, abys pokorně žebral před každým, kdo tě uvidí?
Sindibád: Před blázny si nikdy neklekám, Vincenzo. Je to takový můj zvyk.

01×20 Píseň sirény

(Posádka nahlíží do sudu plného krys.)
Maeve: Je to znamení.
Firouz: Ale podle čeho tak soudíš?
Maeve: Vytáhni jednu.
(Firouz poodstoupí od sudu.)
Firouz: (se zhnuseným výrazem) Každý přece ví, jak rychle se krysy množí.

01×19 Rarach

Sindibád: (k Rumině) Umíš zacházet s mečem?
Rumina: Já používám svů šarm.
Sindibád: Meč bude účinnější.

01×12 Mizející vesnice

Firouz: Vymyslel jsem katapult, kterým se dostaneme přes zeď. Tady Rongar se nabídl, že ho vyzkouší jako první.
Sindibád: Krátká špejle?
(Rongar smutně kývne.)

01×08 Pouta, jež svazují

(Firouz ukazuje ostatním funkčnost svého nového vynálezu - kompasu.)
Firouz: Támhle je sever.
Doubar: Ale na té straně zapadá Slunce, takže tam musí být západ.
(Firouz chvíli zkoumá přístroj.)
Firouz: Nefunguje to. Je tu moc vlhko.

01×08 Pouta, jež svazují

náčelník Vikingů: Vikingové jsou proslavený a statečný národ.
Maeve: A jak tu slávu získal? Unášením rusovlásek? To jste opravdu velcí hrdinové.

01×20 Píseň sirény

Doubar: Kdybych já strávil týden ve člunu, spal bych jako kámen.
Firouz: Ale kameny nemají vědomí, chápeš? Takže nemůžou přece usnout.

Nespecifikovaná epizoda

královský protektor: Sindibáde, jsi osel prvního řádu!
Sindibád: Vážně? To už jsem kdysi slyšel, ale od vás je to poklona.

Nespecifikovaná epizoda

(Rumina, která na sebe vzala podobu Sindibáda, utíká před strážemi.)
Firouz: Ten Sindibád divně běží.
Doubar: To, co mu zatemnilo mozek, se asi projevuje i jinde.

Nespecifikovaná epizoda

(Rongar vytahuje z vaku nějaké přísady do lektvarů.)
Maeve: To je rozemletý hadí jazyk.
(Rongar vytahuje další.)
Maeve: To jsou myší ocásky. A tohle je z části prasete, kterou nechci jmenovat.

Nespecifikovaná epizoda

(Posádka poslouchá chmurné vyzvánění.)
Sindibád: Vypadá to na nějaký pohřeb.
Doubar: Hlavně, že není náš.

Nespecifikovaná epizoda

(Firouz stojí u lůžka nemocné s jiným lékařem, který nemocné dává nějaký lék.)
Firouz: Co je to? Bájný prach?
Doktor: Říká se tomu léčivá sádra.
Firouz: Rozemleté kamení?! To dělá zázraky!
1/3
123