plakát seriálu

Smallville

(Smallville)

Narážky na Česko

02×15 Ztracený syn

Lionel Luthor se kvůli někomu rozčiluje do telefonu: "Chci, aby se ihned vrátil z Prahy, Stevene, rozumíš?" ("I want him back from Prague now,
Steven, do you understand me?")