plakát seriálu

TASS je zplnomocněn prohlásit...

(TASS upolnomochen zayavit...)