plakát seriálu

The Love Knot: His Excellency's First Love

(The Love Knot: His Excellency's First Love)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

He Lan Jing Ting / He Lan Xi
Guan Pi Pi

Hostující hvězdy

princezna Xi Yan - matka Helana
lídr mimozemské rasy

Vedlejší postavy

Kuan Yong
Xiu Xian
Xin Xiao Ju
Zhao Song
Tushan Qian Hua
mladý He Lan Jing Ting
mladá Hui Yan
mladý Xiu Xian
Tao Jia Lin
Tian Xin
princezna Zhao Yan
otec Guan Pi Pi
mladý Kuan Yong
Su Mei

Režie