plakát seriálu

Tudorovci

(The Tudors)

Hlášky ze seriálu

01×03 Wolsey, Wolsey, Wolsey!

Vévoda z Norfolku: Říká se, že nejostřejší dýky jsou zasunuty v nejjemnější pochvě.

02×05 His Majesty's Pleasure

Thomas More: Pane Cromwelle, vlastně mezi námi není rozdíl, až na to, že já zemřu dnes a vy zítra.

Nespecifikovaná epizoda

Anna Boleynová: Vy jste básník tak, jako já jsem žena. Srdce básníků a žen jsou vždy svobodná, nebo ne?

01×03 Wolsey, Wolsey, Wolsey!

Anthony Knivert: Ano, vaše Milosti, ne, vaše Milosti. Pochytám vaše prdy do lahve a prodám je jako nektar, vaše Milosti.

02×01 Everything Is Beautiful

Jindřich VIII: Někteří jí dávají vinu za všechno. Svedou na ni to, že prší i to, že neprší. Viní ji z neplodnosti královny i z toho, že ji miluji. Viní ji, že nám vítr ničí úrodu a že bouře potápějí naše bárky. To všechno je vina lady Anny.

Nespecifikovaná epizoda

kardinál Wolsey: Já nechci ostříže, pane Pacy. Ti stoupají moc vysoko. Buďte holub, serte na všechno.

02×05 His Majesty's Pleasure

Thomas More: Vzkažte králi, že jsem zemřel jako jeho věrný služebník. Ale nejprve jako Boží.

01×10 The Death of Wolsey

Charles Brandon: Přijímat velvyslance je nekonečně nudné. Všichni jsou lháří, pokrytci a muži.

Nespecifikovaná epizoda

Jindřich VIII: (píše o popravě svojí ženy) Především... Líbí se mi možnost změny.

Nespecifikovaná epizoda

Thomas Cromwell: Někdy, milosti, abyste porazil zlo, se musíte spolčit s ďáblem.

Nespecifikovaná epizoda

Charles Brandon: Chová se ke mně hůř, než já ke svým psům.
lady Brandon: Tvoji psi ale aspoň koušou.

Nespecifikovaná epizoda

Jindřich VIII: Chci, aby lidé svou novou královnu milovali. Jako ji miluji já. Když ji přeci mohu milovat já, proč by nemohli oni?

01×09 Look to God First

Kateřina Aragonská: Slyšela jsem, že tví muži objíždí univerzity. Studují rozvody. Ale za každý jeden hlas ve tvůj prospěch, já jich seženu tisíc.

01×04 His Majesty, the King

Jindřich VIII: Chci rozvod! A vy mi jeden dáte...

01×01 In Cold Blood

Jindřich VIII: Nic už nebebude stejné, eminence. Vy a já... budeme nesmrtelní.

01×06 True Love

Thomas Wyatt: Francouze nemáte příliš rád, že ano, sire Thomasi?
sir Thomas More: Nevadí mi, pane Wyatte. Jde jen o to, že jsou vždy takoví příliš... francouzští.

01×04 His Majesty, the King

Jindřich VIII: Málem jsi přišel o oko.
Anthony Kniverts: Stejně jsem ho nikdy moc nepoužíval.