plakát seriálu

Xena

(Xena: Warrior Princess)

Disclaimer

Nespecifikovaná epizoda

Neither Xena not her remarkably coincidental identical twin, Diana, were harmed during the production of this motion picture. (Ani Xena, ani její velkou náhodou identické dvojče Diana nebyly zraněny během natáčení této epizody).

01×08 Prométeus

Iolaus was harmed during the production of this motion picture. However, the Green Egg men went on to live long and prosperous lives (Iolaus byl zraněn během natáčení této epizody. Ale zelení muži z vajec budou žít ještě dlouho a blaze.)

01×09 Smrt v řetězech

No Jumbo Sized Cocktail Rats were harmed during the production of this motion picture. (Žádné krysy o velikosti obřího koktailu nebyly zraněny během natáčení této epizody.)

01×10 Kopyta a běhny

No males, centaurs, or amazons were harmed during the production of this motion picture. (Žádní muži, kentauři ani Amazonky nebyli zraněni během natáčení této epizody).

01×11 Černý vlk

Tato epizoda disclaimer nemá, je tak posledním dílem celého seriálu, ve kterém se na konci závěrečných titulků disclaimer nevyskytuje.

01×12 Střez se Řeků, když přinášejí dary

Žádní obří bambusoví koně v polynéském stylu nebyli zraněni během natáčení této epizody. Přesto mnoho proutěných židlí položilo svůj život.

01×13 Athénská městská akademie pro pěvce

Tvůrci by rádi vzdali hold Stanleymu Kubrickovi, Kirku Douglasovi a všem, kteří spolupracovali na filmové klasice Spartacus. Dodatečné díky patří Steveovi Reevesovi.

01×14 Hrst plná dinárů

No Ambrosia was spilled, spoiled or in any way harmed during the production of this motion picture. [Thanks to the indefinite shelf life of marshmallow] (Žádná ambrózie nebyla utopena, uloupena či jinak zničena během natáčení této epizody.[Díky neomezené trvanlivosti marshmallow bonbónů.])

01×16 Smrtelně milovaná

No Winged Harpies were harmed or sent to a fiery grave during the production of this motion picture. (Žádné harpyje nebyly zraněny ani neskončily v ohnivém hrobu během natáčení této epizody).

01×17 Královský pár zlodějů

No Ancient and inflexible rules governing moral behavior were harmed during the production of this motion picture. (Žádná pradávná a neflexibilní pravidla morálního chování nebyla poškozena během natáčení tohoto pořadu).

01×19 Oltářní schody

No Unabating or Severely Punishing Deities were harmed during the production of this motion picture. (Žádná omezená nebo přísně trestající božstva nebyla zraněna během natáčení tohoto pořadu).

01×20 Pouta, která svazují

No Fathers, spiritual or biological, were harmed during the production of this motion picture. (Žádní otcové, ať už duchovní nebo biologičtí, nebyli zraněni během natáčení tohoto pořadu).

01×21 Větší dobro

Excessive belching can cause brain damage and social ostracism. Kids, please don't give in to peer pressure. Play it safe. (Nadměrné říhání může způsobit poškození mozku a sociální ostrakizaci. Děti, prosím, nepodléhejte tlaku vrstevníků. Hrajte si bezpečně).

01×22 Callisto

Joxer's nose was not harmed during the production of this motion picture. However, his crossbow was severely damaged. (Joxerův nos nebyl během natáčení této epizody zraněn. Nicméně jeho samostříl byl vážně poškozen).

01×23 Maska smrti

No messenger doves were harmed during the production of this motion picture. However, several are reportedly missing in action and search-and-rescue efforts are under way. (Žádné poštovní holubice nebyly zraněny během natáčení tohoto pořadu. Nicméně několik z nich údajně zmizelo v boji a pátrací - záchranné akce jsou v plném proudu).

01×24 Je v domě doktor?

Being that war is hell, lots of people were harmed during the production of this motion picture [but since television is a dramatic medium of make-believe, all casualities removed their prosthetic makeup and went home unscathed]. (Protože válka je peklo, spousta lidí byla během natáčení tohoto pořadu zraněna [ale protože televize je dramatické médium, které si vymýšlí, všechny oběti si odstranily svůj protetický make-up a domů se vrátili bez úhony.])

02×01 Válečný sirotek

No sleazy warlords who deem it necessary to drink magic elixirs that turn them into scaly centaurs were harmed during the production of this motion picture. (Žádní umolousaní válečníci považující za nutné pít magické elixíry které z nich udělají šupinaté kentaury nebyli zraněni během natáčení této epizody)

02×02 Nic si nepamatuj

Xena's memory was not damaged or...what was I saying? (Xenina paměť nebyla poškozena nebo... co jsem to říkal?)

02×03 Zabití obra

No Bible myths or icons were irreparably mangled during the production of this motion picture (Během natáčení tohoto pořadu nebyly nenapravitelně zmrzačeny žádné biblické mýty ani ikony).

02×05 Návrat Callisto

Although Xena finally conquered her dark nemesis, Callisto, it took her weeks to get the sand out of her leather unmentionables. (I když Xena konečně porazila svou temnou nemesis Callisto, trvalo jí celé týdny dostat písek ze své kožené suknice).

02×07 Cizinec

Argo was not harmed during the making of this motion picture. However, she is undergoing intensive psychotherapy to help her work through her resentment and feelings of distrust toward Xena. (Argo nebyla během natáčení této epizody zraněna. Nicméně podstupuje intenzivní psychoterapii, která jí má pomoct zpracovat zášť a pocit nedůvěry vůči Xeně).

02×10 Svitky o Xeně

No Hollywood producers were harmed in the making of this motion picture. (Během natáčení této epizody nebyli zraněni žádní hollywoodští producenti.)

02×17 Poprava

Meleager the Mighty, the generally tipsy and carousing warrior-for-hire, was not harmed during the production of this motion picture. (Mocný Meleager, většinu času opilý a hýřící bojovník k pronajmutí nebyl zraněn během natáčení tohoto pořadu).

03×06 Dluh: Část první

No frock tarts were harmed during the production of this motion picture, although they wish they had been. (Během této epizody nebyli zraněni žádní pracovníci kostýmního oddělení, i když by si to moc přáli)

03×07 Dluh: Část druhá

Xena and Gabrielle`s relationship suffered another blow (although Gabrielle doesn`t know it yet) during the production of this motion picture. (Vztah Xeny a Gabriely utrpěl během natáčení této epizody další ránu (i když o tom Gabriella ještě neví) ).

05×22 Mateřství

All the gods were harmed during the production of this motion picture. (Během natáčení této epizody bylo spácháno násilí na všech bozích).

06×13 Jste u toho

The concept of linear time was severely harmed during the making of this motion picture. (Koncepce lineárního toku času byla během natáčení této epizody závažně poškozena.)

06×18 Když sudičky narazí

As the Fates would have it, Caesar was once again harmed during the making of this motion picture. (Během natáčení Cézar opět utrpěl újmu,tak jak mu bylo předurčeno Sudičkami.)

06×21 Přítel v nouzi 1/2

Xena and Gabrielle's Flying Circus and Amateur Fire Brigade will be arriving in your town soon. (Xenin a Gabrielin létající cirkus a sbor dobrovolných hasičů již brzy dorazí i do vašeho města).

06×22 Přítel v nouzi 2/2

Xena was permanently harmed in the making of this motion picture, but kept her spirits up. (Xena utrpěla během natáčení trvalou újmu, ale zachovala si zdravého ducha).