Pravidla soutěže

Tento dokument obsahuje přesná a úplná pravidla soutěží pořádaných Partnery pod dohledem Outpoint, s.r.o., která jsou současně k dispozici v sídle pořadatele soutěže.

Pořadatelem a organizátorem soutěží je vždy partner společnosti Outpoint, s.r.o., se sídlem V Pláni 26, Praha 4, PSČ 142 00, IČ: 62909096, která pořadateli soutěže bezúplatně propůjčuje prostor k jejímu pořádání na portálu SerialZone.cz.

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s adresou pro doručování na území České republiky (výjimky s účastníky Slovenska jsou individuálně možné).

Výhry se rozesílají pouze na území České republiky. Výherce bude o své výhře vyrozuměn formou e-mailu a zprávy do inboxu na serveru SerialZone.cz. a bude mu zaslána na adresu, kterou uvede při své registraci. Účastník soutěže odpovídá za správnost uvedené adresy. Výhry budou výherci poslány nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže. Pokud výherce neuvede správnou adresu nebo neposkytne potřebné informace pro vydání výhry, jeho cena se posouvá na dalšího účastníka soutěže. Účastník ze zahraničí musí pro obdržení výhry udat poštovní adresu na území ČR. Výhry není možné soudně vymáhat.

Soutěže se každý může účastnit pouze jednou, tedy z jedné e-mailové adresy a jednoho profilu. Při porušení tohoto pravidla bude účastník ze soutěže vyřazen.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Outpoint, s.r.o., osoby jim blízké a ostatní smluvní partneři organizátora i sponzora zajišťovatele zúčastnění na této akci a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá a propadá.

Soutěžící se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní plnění.

Bodování v průběhu soutěže je neveřejné, účastník se během soutěže nedozví správnost svých odpovědí.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím nahlášených při komunikaci s pořadatelem soutěže za účelem doručení výhry či jiných otázek spojených s dalšími akcemi organizátora, a to na dobu do případného odvolání s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a soutěžící má právo na přístup k nim.

Odpovědnost pořadatele a organizátora soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel a organizátor tak nejsou vůči soutěžícím jinak zavázáni a soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora než ta uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel a organizátor soutěže nezodpovídá za ztrátu, poškození nebo nedoručení výher během poštovní přepravy. Pořadatel a organizátor soutěže taktéž neodpovídá za nedoručení soutěžních zásilek či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním emailových zpráv. Pořadatel a organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, stejně tak jako výhry, soutěž odložit, přerušit či soutěž bez náhrady zrušit v době celého trvání soutěže, přičemž soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů v České republice je společnost Outpoint, s.r.o.