Podmínky užití

Pokud vás zajímá ochrana soukromí na tomto webu, tak informace naleznete na vlastní stránce.

Provozní podmínky a pravidla používání systému SerialZone.cz (dále jen server)

Tato pravidla využívání serveru jsou závazná v plném znění pro všechny registrované členy. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit. Účinnost nových změn je od okamžiku jejich zveřejnění. Členové tato pravidla musí dodržovat vždy po celou dobu registrace a používání systému.

1. Základní ustanovení

1.1 Server ani jeho autoři nenesou žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé používáním systému, a to v jakémkoliv rozsahu. Používání serveru se tak děje na vlastní riziko.

1.2 Členové serveru (dále jen členové) s těmito podmínkami plně souhlasí a nesou za jejich porušení plnou zodpovědnost tím, že se zaregistrovali a jsou členy tohoto systému.

1.3 Za nový komentář, prosbu, vzkaz, vložené informace či soubory apod. v diskuzním fóru a na stránkách serveru odpovídá člen. Za jejich pravdivost nebo porušování platných zákonů České republiky těmito texty (či daty) nenese server žádnou zodpovědnost. Případnou škodu nahradí registrovaný člen serveru.

1.4 Server si vyhrazuje právo provádět případné změny ve službách, údajích apod., které již jsou používány členy.

1.5 Server si vyhrazuje právo kdykoli zrušit jakýkoli účet nebo vytvořenou službu bez udání důvodů.

1.6 Provozovatel serveru má právo zasílat na email členů serveru zprávy s reklamním obsahem, pokud si členové zasílání těchto reklamních zpráv nezruší v sekci nastavení.

1.7 Provozovatel serveru má právo zasílat na email členů také emaily z nabízených služeb, pokud si členové zasílání těchto zpráv nezruší v sekci nastavení.

1.8 Člen souhlasí s tím, že se jeho údaje a všechno co na serveru vytvořil (profily seriálů, epizod apod.), budou na serveru zobrazovat i po zablokování účtu.

2. Registrace a nastavení

2.1 Člen ručí za správnost údajů, které vkládá při registraci. Zejména svoji emailovou adresu, na kterou mu přijde heslo pro dokončení registrace.

2.2 Při registraci je nutno zadat správně email, viz bod 2.1.

2.3 Člen souhlasí s tím, že údaje, které později v dalších ustanoveních uvede na svém profilu (jméno, příjmení, adresa, telefon, informace o své osobě a další) jsou správné a budou uvedeny v informacích o členovi. Osobní údaje jsou k dispozici pouze provozovateli serveru, pro ostatní členy jsou neveřejné. Člen tímto vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím nahlášených. Stejně tak je respektováno nařízení nových zásad ochrany a zpracování údajů z roku 2018 (GDPR). Souhlas se zpracováním osobních údajů uživatel poskytuje během registračního procesu. Souhlas je možné odvolat na profilu uživatele. V takovém případě je účet uživatele na SerialZone zrušen.

2.4 Za svou fotografii nahranou na server nese odpovědnost člen a server zůstává nedotčen.

3. Ustanovení a práva serveru (portálu)

3.1 Člen se zavazuje k tomu, že bude psát poctivé komentáře, které nesou jeho názor, a hodnotit spravedlivě. V komentářích nebude používat vulgární výrazy apod. Na tato pravidla je člen upozorněn i přímo při přidávání komentáře.

3.2 Server neručí za bezchybnost systému, i když se o to usilovně snaží, a proto za jakékoliv chyby či poškození člena nenese server žádnou zodpovědnost.

3.3 Pokud člen odesílá do redakce pomocí formuláře popis k seriálu, epizodě anebo biografii k osobnosti, tak odesláním souhlasí s publikováním textu na tomto serveru a server dostává práva na publikování totoho textu. Člen ručí za to, že je autor tohoto textu. Autor jej může dále použít k jakémukoliv účelu a šířit dále. Nesmí však nikdy a nikomu udělit výhradní licenci. Člen souhlasí také s tím, že server s textem může zacházet dle libosti a umístit jej do hromadného emailu nebo na hlavní stránku. Server nenese za text odpovědnost, za tu nese odpovědnost člen, zejména za původ textu. Redakce si vyhrazuje právo, že může texty mírně upravit a opravit, avšak do té míry, aby byla zachována původní koncepce. Autor uděluje redakci serveru právo k užití jeho autorského díla; tj. k rozšiřování a rozmnožování díla, a to zejména v elektronické podobě na webu SerialZone.cz, a to bez nároku autora na odměnu.

3.4 Provozovatel serveru si vyhrazuje právo nezařadit přidávané odkazy na stránky (typicky na profilu konkrétního seriálu) do seznamu odkazů bez udání důvodu. Do seznamu odkazů též nebudou zařazeny odkazy na stránky, které jsou svým obsahem v rozporu se zákony ČR. Provozovatel také nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah v seznamu odkazů stránek u jednotlivých herců a seriálů.

3.5 Provozovatel serveru si vyhrazuje právo zablokovat nebo smazat jakýkoliv účet bez udání důvodu.

4. Užití textu či jeho částí

4.1 Užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Využívání částí stránek a konkrétních textů ke komerčním účelům (týká se jak článků, tak obsahů seriálů či epizod) podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany provozovatele portálu, společnosti Outpoint, s.r.o. v souladu s autorským zákonem.

4.2 Použití jakéhokoliv materiálu dostupného na těchto stránkách je bez souhlasu provozovatele přísně zakázáno. V případě narušení autorského práva si provozovatel vyhrazuje právo podniknout příslušné právní kroky a požadovat odškodnění.

5. Pravidla pro užívání serveru (portálu)

Užívání Portálu je v plné míře možné po úspěšné registraci. Portál je užíván bezúplatně, nebude-li v konkrétním případě uvedeno jinak. Portál lze užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy. Portál zejména nesmí být užíván s cílem poškodit jiné osoby, neoprávněně zasílat či zveřejňovat neautorizovaná komerční či jiná sdělení a zasílat data obsahující počítačový kód způsobilý nepříznivě ovlivnit funkčnost hardware či software. Uživatel není oprávněn užívat Portál jinak než pro vlastní potřebu, zejména je zakázáno jeho užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu provozovatele portálu.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Každý řádně registrovaný člen má právo a možnost odmítnout jakoukoliv změnu v tomto ustanovení tím, že si zruší svůj účet v sekci nastavení. Poté se již nebude moci pod tímto přihlašovacím jménem (login) přihlásit.

6.2 Veškeré úkony, které člen na serveru udělal, zůstanou beze změn.

6.3 Potvrzením registrace bere člen na vědomí tyto provozní podmínky.