plakát seriálu

Byl jednou jeden... člověk

(Il était une fois... l'Homme)