plakát seriálu

Candle in the Tomb

(Gui Cui Deng Zhi Jing Jue Gu Cheng)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Hu Ba Yi
Shirley Yang
Wang Kai Xuan

Vedlejší postavy

An Li Man
Professor Chen
Hao Ai Guo
Sa Di Peng
Chu Jian
Ye Yi Xin
Da Jin Ya
Da Ge Zi
Hong Hou

Režie