plakát seriálu

Day and Night

(Bai ye zhui xiong)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Guan Hong Feng

Vedlejší postavy

Zhou Shutong
Liu Changyong
Xiao Wang
Zhao Qian
Gao Yanan
Liu Yin
Xiao Li
Cui Hu
Zhao Xincheng
Ye Fangzhou
Xiao Xu
Han Bin
Director Gu of Bureau
Lin Jiayin
Shi Guangling
Jin Shan
Guo Peng
Guo Xixiang
Wang Zhige
Dong Han
An Teng
Qiao Sen
Doctor He
Qi Weidong's daughter
Director Bai of Bureau
Northeast wine shop owner
Qi Weidong
Dong Qian
Gao Yuan
Police officer Liu
Feng Kun
Wu Lingling
Uncle Geng
Liu Yan
Hao Yijia
Qiu Xiaoqiang
Uncle Geng's wife
Li Chuan

Scénář