plakát seriálu

Four More Shots Please!

(Four More Shots Please!)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Siddhi Patel
Anjana Menon
Umang Singh
Jeh Wadia
Samara Kapoor
Dr. Aamir Warsi

Vedlejší postavy

Varun Khanna
Arya Menon
Kavya Arora
Sneha Patel
Arjun Nair
Viju Patel
Shashank Bose
young Damini
Mohit Mehta
Amit Mishra
Amina Rizvi Roy
Uma Parekh
Mahesh Roy
Akansha Moitra
Sushmita Sengupta
Jayesh Uncle
Miss D' Costa
Aparna Sahukar
Vinil Verma
The Judge
Kartik Desai
Deepika Sheth
Anjana's Boss
Devyani Rana
Vanya Bhatt
Supriya Thakur
Mr. Singh

Scénář

Tvůrci