plakát seriálu

Futmalls

(Futmalls.com)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Zhao Xu Zhen
Li Zhong Wei
Bai Yong Xin
Yang Nian Jun

Vedlejší postavy

Guan Ting
Editor
Liu Xiang Da
Bai Yong Li
An Zheng Mei
Zhuang Yun
Chen Kai Xiang
Zhan Guo Xiang

Režie

Scénář

Hudba