plakát seriálu

Haven't You Heard? I'm Sakamoto

(Sakamoto desu ga?)