plakát seriálu

One Litre of Tears

(1 Litre no Namida)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Ikeuchi Aya
Ikeuchi Shioka
Asou Haruto
Ikeuchi Mizuo
Ikeuchi Ako
Mizuno Hiroshi

Vedlejší postavy

Oikawa Kikue
Nakahara Keita
Asou Yoshifumi
Fujimura Madoka
Matsumura Saki
Oikawa Asumi
Sugiura Mari
Ikeuchi Hiroki
Takano Kiichi
Ikeuchi Rika
Nishino Ryouzou
Kawamoto Yuji

Režie

Scénář

Hudba