plakát seriálu

Ikebukuro West Gate Park

(Ikebukuro West Gate park)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Majima Makoto
Shun Mizuno
Matsui Kana
Saitou Fujio

Vedlejší postavy

Hikaru
Majima Ritsuko
Policeman
Yoshioka
Kyoichi Ozaki
Denpa-kun
Member of g-boys
Yokoyama
Hidaka-san
Shou Kayama
Mrs. Tada
Atsuo Saotome
Mr. Tada
Shibusawa-san
Iwabuchi-san
Isabelle Naitou
Hazawa-gumi
Satou Tsukasa
Yoshikazu
Asumi
Nakamura Rika
Kazuko Shibusawa
Hiroki Tada
Hasunum

Režie

Scénář