plakát seriálu

Ježíš Nazaretský

(Jesus of Nazareth)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Ježíš Kristus
Máří Magdaléna
Centurion
cizoložnice

Vedlejší postavy

Šimon Petr
Kašpar
Barabáš
Quintilius
Jan Křtitel
Kaiafáš
Jidáš
Héródés Antipas
Panna Maria
Ondřej
Jan Evangelista
Josef z Arimatie
Pilát Pontský
Zerah

Režie

Scénář

Hudba

Kamera