plakát seriálu

Las Vegas: Kasino

(Las Vegas)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Delinda Delinová (106 epizod)
Mary Connellová (88 epizod)

Hostující hvězdy

Monica Mancusová (8 epizod)
detektiv Woody Hoyt (5 epizod)
Dr. Jordan Cavanaughová (3 epizody)
Sandra Adlmanová (1 epizoda)

Vedlejší postavy

Jillian Delinová (28 epizod)
Piper Nielsenová (16 epizod)
Kathy Bersonová (13 epizod)
detektiv Luis Perez (12 epizod)
Sarasvati Kumarová (11 epizod)
Casey Manning (8 epizod)
Polly Nguyenová (8 epizod)
Dr. Derek Stephenson (5 epizod)
Fred Puterbaugh (3 epizody)
Detective Jernigan (3 epizody)
Surveillance Team Member (2 epizody)
Bartender Bobby (2 epizody)
Female Reporter (2 epizody)
Cocktail Waitress (2 epizody)
Front Desk Clerk (2 epizody)
Danny's Secretary (2 epizody)
Ogling Male #1 Dale (1 epizoda)
Ogling Male #2 Mike Fallon (1 epizoda)
King Kong Jones (1 epizoda)
Black Jack Dealer (1 epizoda)
Slot Machine Winner (1 epizoda)
Senator William Percy 'Bill' Henderson (1 epizoda)
King Arthur / Arden King (1 epizoda)
Maintenance Worker (1 epizoda)
Anchor Person #1 (1 epizoda)
Anchor Person #2 (1 epizoda)
Elvis Impersonator (1 epizoda)
Idiot Golfing Friend (1 epizoda)
Strip Club Bouncer (1 epizoda)
Marie Kaminsky (1 epizoda)
Anton McCarren (1 epizoda)
Ventriloquist Dummy (1 epizoda)
Anton's waitress spy (1 epizoda)
Stephan - the Sous Chef (1 epizoda)
Kyle Jackson / Kitty (1 epizoda)
Attending Physician (1 epizoda)
Teri from Tulsa (1 epizoda)
Mystique Manager (1 epizoda)
Blonde in Red Dress (1 epizoda)
Casino Security (1 epizoda)
Sexy Woman in Towel (1 epizoda)
Desert Dreams Manager (1 epizoda)
Fraternity Kid (1 epizoda)
Sorority Girl #1 (1 epizoda)
Delivery Guy #1 (1 epizoda)
Prissy Production Guy (1 epizoda)
Montecito Employee (1 epizoda)
Leonor Caliyag (1 epizoda)
Julio Carbonal (1 epizoda)
Cedric 'The Cannibal' Barimba (1 epizoda)
Richie Phillips (1 epizoda)
Charlie Parsons (1 epizoda)
Dr. Miles Marks (1 epizoda)
Dennis LaPierre (1 epizoda)
Natalie Valentine (1 epizoda)
Adrienne Adams (1 epizoda)
Van Damme's Girl Friend (1 epizoda)
Insurance Investigator #1 (1 epizoda)
Wet 'T' Contestant #1 (1 epizoda)
Wet 'T' Contestant #2 (1 epizoda)
Hulking Cajun Brother #1 (1 epizoda)
Lloyd Campbell (1 epizoda)
Calvin 'Doc' Haynes (1 epizoda)
Professional Player (1 epizoda)
Caroline Pzarchik (1 epizoda)
Richard Allen Wesley (1 epizoda)
Investment Banker #2 (1 epizoda)
Contest Announcer (1 epizoda)
Stephen 'Pitbull' Kilmartin (1 epizoda)
Special Agent Myer (1 epizoda)
Pretty Bartender (1 epizoda)
Christina Fuentes (1 epizoda)
Brazilian Highroller (1 epizoda)
Natalie Lapoint (1 epizoda)
Sgt. Hauptschein (1 epizoda)
Tommy Alessandri (1 epizoda)
'Fast Tommy' Polone (1 epizoda)
Head Money Counter (1 epizoda)
Beer Drinking Redneck #1 (1 epizoda)
Beer Drinking Redneck #2 (1 epizoda)
Smoking Hot Girl (1 epizoda)
Detective Bill Clark (1 epizoda)
Singing Gondolier (1 epizoda)
Topless Swimmer (1 epizoda)
Detective Valdivia (1 epizoda)
Tow Truck Driver (1 epizoda)
James L. Nelson (1 epizoda)
Karaoke Stage Singer (1 epizoda)
Hennessy Figueroa (1 epizoda)
Video Game Conventioneer (1 epizoda)
Video Game Convention organizer (1 epizoda)
Madeline Pillsbury (1 epizoda)
Floorwaxer for Ed Deline's House (1 epizoda)
Obnoxious Whale (1 epizoda)
Snoop Dogg's Assistant (1 epizoda)
Chip Hachmeister (1 epizoda)
Beefy Security Guard (1 epizoda)
Rachel - Spa Attendent (1 epizoda)
Buckle Bunny / Cowgirl (1 epizoda)
Brian Carlton Venturi - the Kidnapper (1 epizoda)
Roulette Dealer (1 epizoda)
Frank the Deadbeat (1 epizoda)
Heath the Security Guard (1 epizoda)
Kevin 'Jinx' Jergeson (1 epizoda)
Roulette Gambler (1 epizoda)
Bert Belinsky (1 epizoda)
Defense Attorney (1 epizoda)
Lady Behind The Counter (1 epizoda)
Eric Nesterenko / Kellen Phillips (1 epizoda)
Senator Billy Cole (1 epizoda)
Gambler at Montecito (1 epizoda)
Sideline Musician (1 epizoda)
Upset Casino Guest (1 epizoda)
Vic 'Vid Kid' Kenner (1 epizoda)
Jerry the Jeweler (1 epizoda)
Beautiful Sex Worker (1 epizoda)
Martin Levson (1 epizoda)
Montecito Security Guard (1 epizoda)
Croupier Clarence (1 epizoda)
Backup Singer #2 (1 epizoda)
Stumbling Casino Patron (1 epizoda)
Black Jack Dealer (1 epizoda)
Duncan Sabusawa (1 epizoda)
Ben Carlson / Carlos / Ted Waters (1 epizoda)
Wedding Ring Guy (1 epizoda)
Jason Kordakis (1 epizoda)
Anniversary Girl (1 epizoda)
Don the Maintenance Guy (1 epizoda)
Gamblers Support Leader (1 epizoda)
Snowboard Team Member #1 (1 epizoda)
Snowboard Team Member #2 (1 epizoda)
Snowboard Team Member #3 (1 epizoda)
Sergeant Burn (1 epizoda)
Chairman of Gaming Comission (1 epizoda)
Eric Vanlandingham (1 epizoda)
Parviz Hartoonian (1 epizoda)
Anchorwoman Michelle Tong (1 epizoda)
Country Bar Dancer (1 epizoda)
Brunette Bombshell Sheri (1 epizoda)
Mrs. Landerhoffen (1 epizoda)
Bucky Buchner (1 epizoda)
Candy the Stripper (1 epizoda)
Jeremiah Christopher (1 epizoda)
Jan the Desk Clerk (1 epizoda)
FBI Agent Singleton (1 epizoda)
Moroccan Passport Official (1 epizoda)
Warren Pemberton (1 epizoda)
Larry the Accountant (1 epizoda)
Auctioneer Buxton (1 epizoda)
Charlie Cargerman (1 epizoda)
Garbage Man Bruno (1 epizoda)
Monty Montecito (1 epizoda)
Cocktail Waitress (1 epizoda)
Monk Soli Tendar (1 epizoda)
Hotel Traveler Magazine Critic (1 epizoda)
Roulette Dealer #2 (1 epizoda)
Security and Pit Boss (1 epizoda)
Jimmy 'The Chin' Aversano (1 epizoda)
Sharkey Rosenthal (1 epizoda)
Sharkey's Assistant Judy (1 epizoda)
Ass Grabbin' Girl (1 epizoda)
Female Shelter Worker (1 epizoda)
Child Protective Worker (1 epizoda)
Jack Grabowski (1 epizoda)
Liquor Store Clerk (1 epizoda)
Montecito's Auctioneer (1 epizoda)
Thunder from Down Under #1 (1 epizoda)
Detective Williams (1 epizoda)
Grace the Saleswoman (1 epizoda)
Physical Therapist (1 epizoda)
Teenage Samantha (1 epizoda)
21 Year Old Jeremy (1 epizoda)
Big Money Player (1 epizoda)
Cooper's Accountant (1 epizoda)
Beauty Pageant Contestant (1 epizoda)
Maintenance Worker (1 epizoda)
Dr. Joyce Marrs (1 epizoda)
Window Washer #1 (1 epizoda)
Window Washer #2 (1 epizoda)
Barry Bertowski (1 epizoda)
Cramen Rodriguez (1 epizoda)
Beer Guzzling Guy (1 epizoda)
Bikini Contestant (1 epizoda)
Bikini contestant (1 epizoda)
Bikini Contestant (1 epizoda)
Meredith Roberts (1 epizoda)
Alan Marshall's Wife (1 epizoda)
Volleyball Player (1 epizoda)
Fan Cheering in the Park (1 epizoda)
Hershel Lipshutz (1 epizoda)
Adina Winkelstein (1 epizoda)
Abusive Husband (1 epizoda)
Casino Owner #1 (1 epizoda)
Kimberly Lennox (1 epizoda)
Maintenance Worker (1 epizoda)
Regina Fairmont (1 epizoda)
Gambling Patron (1 epizoda)
FBI Vic Jacobs (1 epizoda)
Young Firefighter (1 epizoda)
Driving School Instructor (1 epizoda)
Charles 'Chucky P' Pallow (1 epizoda)
Smokin' Hot Chick (1 epizoda)
Rocky Mountain Do-Si-Doer (1 epizoda)
Jewelry Store Manager (1 epizoda)
CIA Special Agent (1 epizoda)
Las Vegas SWAT (1 epizoda)
French Maid Party Girl (1 epizoda)
Handcuffed Prostitute (1 epizoda)
Detective Jenks (1 epizoda)
British Bank Teller (1 epizoda)
Hawaiian Detective #1 (1 epizoda)
Hawaiian Detective #2 (1 epizoda)
Passport Official (1 epizoda)
Security Tean Leader (1 epizoda)
Mitch's Escort (1 epizoda)
Julie the hostess (1 epizoda)
Room Service Valet (1 epizoda)
Hot Elevator Babe (1 epizoda)
Blonde Candy Striper (1 epizoda)
Brunette Candy Striper (1 epizoda)
FBI Agent Portis (1 epizoda)
Tow Truck Driver (1 epizoda)
Robert Goulet's Pianist (1 epizoda)
Dr. Miles Mellon (1 epizoda)
Joe / George's Brother (1 epizoda)

Režie

Scénář

Hudba

Kamera

Tvůrci