plakát seriálu

Lexx

(Lexx)

Hlášky ze seriálu

02×09 791

Kai: Je tam atmosféra?
790: Velice řídká. Zev by potřebovala skafandr, Stanley ne.
Stanley: Proč ne?
790: Protože skafandr by ti umožnil dýchat a přežil bys tam! Taky by zabránil tomu aby plyn rozpuštěný v tvé krvi v té řídké atmosféře explodoval, což bych velice rád viděl.

02×05 Lafftrak

Stanley: Jsem proti přistání. Kdo je se mnou?
Zev: Já jsem pro přistání. Je jasné, že tady byli lidi.
Stanley: Dejme tomu, ale kam zmizeli? 790, tohle je pro Zev moc špatné místo.
790: Musím souhlasit s pytlem rozkládajících se uhlovodíků, jsem pro návrat na Lexx.
Zev: Stane, co bys tam tak ty mohl ztratit?
Stanley: Přece svůj život!
790: Mněním názor jsem pro přistání!