plakát seriálu

Meitantei no okite

(Meitantei no okite)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Daigoro Tenkaichi
Mana Fujii

Vedlejší postavy

Mizuki Moriyama
Keita Uemats
Banjo Okawara
Tatsuko
Tetsukichi Oshima
Keiko Machida
Yumie Osawa
Kensuke Osawa
Chizuko Kabegami
Shozo Torada
Mystery Girl
Wataru Ejima
Daisuke Goto
Yoshimi Momokawa
Osamu Miyamoto
Tatsuya Kabegami
Ryoichi Osawa
Yone Inuzuka
Saeko Kabegami
Police Detective
Sadaharu Ushigami
Yoko Osawa
Hajime Kaneda
Banzo Okawara
Masaya Umamoto
Akira Yuki
Kimiko Tsuruoka

Scénář