plakát seriálu

My Girlfriend

(Wo Bu Neng Lian Ai De Nu Peng You)