plakát seriálu

Return of the Mac

(Return of the Mac)

Narážky na jiné seriály

Momentálně nemáme v databázi žádnou narážku v tomto seriálu. Nechceš nějakou přidat?

Narážky na Return of the Mac v jiných seriálech
Seriál je mezi mnoha na obrazovkách v kanceláři korporátního ředitele.