plakát seriálu

Seznámení se psy

(Dogs 101)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

moderátor
hlavní veterinářka
cvičitelka psů
cvičitel psů
veterinář

Vedlejší postavy

Himself - Dog Grooming Expert
Herself - Residen
Himself - Dog Trainer
Herself - Dog Owner
Herself - Dog Style Expert
Herself - Mercedes' Grandmother
Herself - Body Shop Owner
Himself - Dog Owner
Himself - Mercedes' Great Grandfather
Himself - Dog Owner
Himself - Dog Owner
Himself - Celebrity Pet Stylist
Himself - Body Shop Owner
Herself - Dog Owner
Himself - Parts Delivery Man
Herself - Actress
Herself - Warde
Herself - Miles' Girlfriend
Himself - Rapper and College Professor
Herself - Inmat
Herself - Basset Enthusiast
Herself - Dog Owner
Herself - Chow Chow Owner
Herself - Inmat
Himself - Basset Enthusiast
Herself - Dog Owner
Herself - Inmat
Himself - Chow Chow Owner
Herself - Basset Hunt Leader
Himself - Dog Owne
Herself - Behavior Consultant and Author
Himself - Farmer's Son
Herself - Dog Owner
Herself - Sure Rehab Shar-Pei Rescue
Himself - Dog Owner
Herself - Dog Owner
Himself - Farmer
Himself - Guide
Himself - Dog Owner
Himself - Emcee
Herself - Pekingese Rescue Volunteer
Himself - Volunteer Dog Keeper
Herself - Dog Owner
Himself - Judge
Herself - Casting Directo
Himself - Veterinary Cardiologist
Herself - Brittany Owner
Himself - Judge
Herself - Chesapeake Bay Retriever Rescue
Herself - Dog Owner
Himself - Professional Brittany Handler
Himself - Field Trial Judge
Herself - Dog Owner
Himself - Field Trial Judge
Himself - Dog Owner
Herself - Veterinarian
Herself - Evolutionary Psychologist
Herself - Miles' Mother
Himself - Dog Owner
Little girl on couch
Himself
Himself
Himself
Herself
Himself - Dog Expert
Himself - Illustrator
Herself - Leashes and Lovers Party Guest
Himself - Leashes and Lovers Party Guest
Himself

Hudba

Kamera