plakát seriálu

The Flame's Daughter

(The Flame's Daughter)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Yin Xue
Zhan Feng
Yu Zi Han

Vedlejší postavy

Yin Xue
Yu Zi Han
Lei Jinghong
Zhan Feng
Anye Luo
Dao Liexiang
Yi Lang
Anye Jue
Feng Huang
Ji Jinglei
Dao Wuxia
Zhongli Wulei
Lie Mingjing
Huang Cong
Bi'er
Emperor
Master Piaomiao
Yingyi
You Qinhong
Madam Hua
Prince Jingxian
Xuanhuang
Feng Xixi
Dao Wuhen
Xiang'er

Scénář