plakát seriálu

The X-Family

(Zhong ji yi jia)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Xia Lan Xing De Xiong
Xia Lan Xing De Tian
Little Xia Tian
Xia Lan Xing De Mei
Little Xia Mei
Xia Lan Xing De Yu
Little Xia Yu
Xia Lan Xing De Liu

Vedlejší postavy

Ye Si Ren
Gu La Yi Er Lan Ling Wang
Han Ke La Ma Han
Little Han
Jiu Da Zhang Lao Wu
Hu Yan Jue Luo Xiu
Shen Xing Zhe
Huo Yan Shi Zhe
a Chord
Ren Ren Wan Nong Chen Wen
Mei San Lu Long Xia Mi
Mei San Lu Long Wa Ge
Jiu Da Zhang Lao Lai
Professor G
Ye He Na La Si Si
Ye He Na La Xiong
Xiao Long Nu
Guo Er
Zhan Mo Lie Shi
Doctor Xia Gu
Xia Gu Rou Qing
Huo Yi Nu
Bing Dao
Dao Ba Jason
Little Dao Ba

Režie

Scénář