plakát seriálu

Todome no seppun

(Todome no seppun)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Otaro Dojima
Mikoto Namiki
Nao Mori
Saiko Sato
Marin Aota

Vedlejší postavy

Gunji Arai
Akira Dojima
Michinari Hotei
Koichi Nezu
Mitsuyo Dojima
Hiroyuki Hasebe
Kazuma Osanai
Kazunori Harumi
Kyoko Namiki
Takeru Namiki
Nanako Koyanagi
Takauji Namiki
Satoshi Edano

Scénář