plakát seriálu

Yu-No: A Girl Who Chants Love at the Bound of this World

(Konoyo no hate de koi o utau shoujo yu-no)