plakát seriálu

Mr. Brain

(Mr. Brain)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Ryusuke Tsukumo

Vedlejší postavy

Tanbara Tomomi
Yuri Kazune
Sasa Miharu
Iwabuchi Kiyoshi
Funaki Junpei
Namikoshi Katsumi
Cleaning Lady
Nanba Jotaro
Hayshida Rinda
Mariko
Kanda Junichi
Natsume Mitsuo
Ochi Koichi
Member of crime lab
Kohei takei
Kojima Hideki
Ozaki Kohei
Kitazato Yosuke
Nakagawa Jun
Aizawa Yoshiyuki
Akiyoshi Kanako
Aoyama Koichi
Masaru Nakagawa
Kikuchi Daijiro
Ozaki Shinichiro
Yagi Hitoshi
Tsuda Yoshikazu
Sakamoto
Obayashi Takeshi
Matsushita Yuriko
Goto Megumi
Takada Hidekazu
Takegami Teijirou
Goto Hideki
Sugiyama Kozo
Nishizaki Minoru
Tsumura Shusuke
Wakui Masakazu
Hijacker
Dr. Chihara
Miyase Kumiko
Kishikawa Seiji

Scénář