plakát seriálu

PC Rebelové

(Halt and Catch Fire)

Narážky na jiné seriály
Cameron na výstavě nazývá jednoho člověka z ochranky "Kojakem".
Hunt při proslovu zmíní seriál The Jetsons.
Sara při hře "Hádej, kdo jsem" řekne, že Andy Kaufman hrál v seriálu Taxi.
Joe byl ve hře "Hádej, kdo jsem" Big Bird ze Sesame Street.
Jeden z koledníků jde za Alfa.
Joe s Cameron se po telefonu baví o seriálu Fresh Prince.
Joe zmíní, že Haley cituje vtipy z The Kids in the Hall.
Haley zmíní, že narazila na web patřící dívce posedlé seriálem I Love Lucy.
Narážky na PC Rebelové v jiných seriálech
Seriál je mezi mnoha na obrazovkách v kanceláři korporátního ředitele.