Tři mušketýři

Tři mušketýři (Musketeers, The) — 2. série
Chceš seriál do oblíbených? Tak se přihlas!
Facebook Twitter

S01E01 - Přátelé a nepřátelé

(Král cvičí střelbu na ptácích, královna přihlíží.)
král Luis: Na střílení je něco, díky čemu se muž cítí plně naživu.
královna: Na rozdíl od ptáků, předpokládám.
král: Narodili se, aby byli zastřeleni. Stejně jako králíci. A básníci.
Hlášku vložila: aislinn

S01E02 - Dokonalý trik

Athos: (o d'Artagnanovi) Nemůžeme pro něj nic udělat.
Porthos: Nemá smysl, aby nás všechny uvěznili.
Aramis: Zná krédo mušketýrů... "Každý sám za sebe!"
Hlášku vložila: Adeelle

S01E04 - Dobrý voják

(Aramis žádá d'Artagnana, aby pomlčel o tom, že ví, kdo je atentátník.)
Aramis: Dlužím mu svůj život.
d'Artagnan: (rezignovaně) Jestli mě kvůli tomu pověsí, budu si to brát velmi osobně.
Hlášku vložila: aislinn

S01E04 - Dobrý voják

Porthos: Horko. Mouchy. Nuda. Nástupy vážně miluju. Přemýšlím o omdlení, jen abych měl co dělat.
Hlášku vložila: Adeelle

S01E02 - Dokonalý trik

(Kapitán mušketýrům před nastoupenou jednotkou nadává za to, že nechali d'Artagnana zavřít do vězení.)
Aramis: Tohle se mi nelíbí. Nikdy před tím jsem nebyl nepopulární.
Porthos: Zkus si se mnou vyměnit místo.
Aramis: Ty jsi na to zvyklý. Já jsem spíš romantický, hrdinský typ...
Hlášku vložila: aislinn

S01E06 - Exil

(Mušketýři se baví s kapitánem Trévillem o dalším osudu ženy a dítěte, které měli chránit.)
Aramis: Netrpěla ta žena už dost?
Porthos: Rozhodně. Je s Aramisem už dva dny.
Hlášku vložila: aislinn

S01E07 - Rebelka

král Luis: (Zmateně o odchodu komtesy ze sálu.) Odmítla zrovna nabídku mé společnosti?
královna Anna: Věřím, že ano, pane.
král Luis: Je to vůbec dovolené?
Hlášku vložila: aislinn

S01E09 - Útok na královnu

(Mušketýři chrání královnu v pevnosti, kterou obléhají nájemní vrazi.)
Aramis: O tom, co jsi viděl...
Athos: Nemohl jsem nic vidět, protože jsem byl celé ráno tady a nemohl vidět tu věc, rozumíš?
Aramis: Zdi jsou silné, posádka by tu do té doby byla...
Athos: Nemůžu uvěřit, že jsi spal s královnou!
Aramis: Já myslel, že jsi nic neviděl.
Athos: Pověsí tě. A pak pověsí mě za to, že jsem to dopustil.
Aramis: Větší šance je, že budeme zabiti tady a vezmeme si to s sebou do hrobu.
Athos: To je útěcha.
Hlášku vložila: Domi94

S01E01 - Přátelé a nepřátelé

Aramis: Co máte proti Adele?
Porthos: Nevím, nech mě přemýšlet? Je to milenka nejvlivnějšího muže Francie.
Aramis: Pánové, já ji miluji.
Athos: Miluješ ji nebo jen rád kradeš, co je kardinálovo?
Hlášku vložila: essidaven

S01E10 - Mušketýři jen tak neumírají

kardinál: Athos byl váš přítel. Jste opravdu připravení odpustit jeho vraždu?
Porthos: Je to smutné... Ale vždycky si můžeme najít nové přátele.
Aramis: A upřímně, byl trochu náladový.
Hlášku vložila: aislinn

S01E04 - Dobrý voják

(Constance ubytovává na žádost Aramise a d'Artagnana Marsaca, který se pokusil zabít savojského vévodu.)
Constance: (o Marsacovi) Do domu jste mi přivedli hledaného muže? Zběha?
Athos: Zběha a vraha.
Marsac: Technicky vzato neúspěšného vraha.
Hlášku vložila: LittleLexi

S01E04 - Dobrý voják

Aramis: (o Constance) Ona ti odpustí, jen jí den čas.
d'Artagnan: Kolik času?
Porthos: Tak dekádu nebo dvě.
Hlášku vložila: LittleLexi

S01E05 - Návrat domů

(Porthos se chystá sestřelit ovoce z hlavy Aramise, d'Artagnan vypadá nedůvěřivě.)
Athos: Nebojte se. Takhle už střílel snad stokrát.
d'Artagnan: Je opilý.
Athos: Střízlivý to nikdy nedělal.
Hlášku vložila: LittleLexi

S01E06 - Exil

Agnes: (o synovi) Má rád hudbu. Kdyby brečel, tak mu zazpívejte ukolébavku.
Constance: Bude stačit broukání? Můj zpěv by ho mohl vyděsit.
Hlášku vložila: LittleLexi

S01E06 - Exil

(Kardinál chce, aby král nešel na lov.)
král Ludvík: Být král je někdy taková nuda. (Odejde z místnosti, práskne za sebou dveřma a zařve.) Je to tak nespravedlivé!
Hlášku vložila: LittleLexi

S01E07 - Rebelka

král Ludvík: Hraběnka de Larroque a čarodějnice? Umí létat na koštěti?
Hlášku vložila: LittleLexi

S01E07 - Rebelka

Porthos: Nejdřív musíme zjistit, kdo se pokusil zabít kardinála.
otec Luca Sastini: (o hraběnce de Larroque) Nepochybně ta čarodějnice. Všichni jste slyšeli, že ho proklela.
Porthos: Byl to jed, ne čáry.
otec Luca Sastini: Satan mu na její příkaz proměnil krev v kyselinu. Už jsem to viděl.
Porthos: Tak to musíme přidat Satana na seznam podezřelých.
Hlášku vložila: LittleLexi

S01E07 - Rebelka

(Mušketýři se dozví, kdo otrávil kardinála, a tak okamžitě vyletí z márnice.)
Aramis: (Zastaví Porthose na schodech.) Bavíme se tu o kardinálovi. Proč běžíme?
Hlášku vložila: LittleLexi

S01E08 - Výzva

(Mezi mušketýry a kardinálovou gardou byla vyhlášena soutěž. Ti, kdož zvítězí, dostanou peněžní výhru.)
král Ludvík: (po oznámení vítěze) Abych nezapomněl, výhra propadá královské pokladně. Nedá se nic dělat, byla porušena pravidla. (potichu) Nějak daně vybírat musíme.
Hlášku vložila: LittleLexi

S01E09 - Útok na královnu

Athos: Nějaké zbraně tu asi nemáte, že?
matka představená: Jednu mušketu a pár nábojů. (Athos se na ni překvapeně podívá.) Na králíky. (Athos přikývne.) A protestanty.
Hlášku vložila: LittleLexi

S01E10 - Mušketýři jen tak neumírají

(Kardinál chce nechat d'Artagnana zavřít za vraždu Athose.)
d'Artagnan: (Chytne Milady de Winter a drží jí u krku nůž.) Dotkni se mě a zemře.
kardinál: (lhostejně) Hlavně, ať všude není krev.
Hlášku vložila: LittleLexi

S01E07 - Rebelka

d'Artagnan: Pokud tohle nebylo flirtování, tak nevím co je.
Porthos: Nesmysl. Neumí ho vystát.
Aramis: Jednoho dne si sedneme a vysvětlím ti ženy.
Hlášku vložila: katush

S01E05 - Návrat domů

(S meči tasenými proti knězi.)
Athos: Jsme tu tři, otče.
kněz: Tak jsem v převaze. Mám Boha na mé straně.
d'Artagnan: Oh, tak doufám, že je dobrý s mečem.
Hlášku vložila: katush

S01E10 - Mušketýři jen tak neumírají

(Kapitán Treville má proslov na falešném Athosovém pohřbu.)
kapitán Treville: Athos byl věrný přítel a dobrý bojovník.
Porthos: Skvělý. Byl skvělý bojovník.
kapitán Treville: Skvělý bojovník.
Aramis: A úžasný šermíř. Byl považován za krásného.
Porthos: Byl více mrzutý, řekl bych.
Aramis: No, předpokládám, že to záleží na úhlu pohledu.
kapitán Treville: (otráveně) Mohu pokračovat?
Hlášku vložila: katush

S01E09 - Útok na královnu

(Mušketýři jsou v lese, kde cvrlikají ptáčci.)
Aramis: Myslím, že jsme v Ráji. Poslouchejte to. (Po pár minutách to Aramisovi leze na nervy a chce je zastřelit.)
Athos: Nech ty ptáky na pokoji.
Aramis: Nesnáším ty ptáky a to jejich (Zapíská.).
Hlášku vložila: katush
Předchozí

Filtr epizod