plakát seriálu

Řím

(Rome)

Zajímavosti ze seriálu
Při natáčení bylo využito 250 tunik, z nichž každá vážila 18 kg. Bylo použito i 50 legionářských kyrysů.
Ručně vyrobená byla od každého druhu jen jedna zbroj. Ostatní byly její repliky vyrobené v Indii.
Speciálně pro film bylo návrhářkou April Ferry navrhnuto na 4000 šatů.
Z Bulharska bylo dovezeno 1250 párů dobových bot.
Kulisa Fórum Romanum odpovídá 60% skutečné velikosti. Do kulisy byly zakomponovány i 200 let staré olivovníky.
Nejvíc bylo využito 40 koňů najednou.
Ve scéně Caesarova vítězství je 750 komparzistů. To je pro televizní seriál neobvykle velký počet lidí.
První série odpovídá letům 52 př.n.l. - 44 př.n.l. a druhá 44 př.n.l. - 30 př.n.l.
Všechny lampy a pochodně byly poháněny benzínem a vedly k nim skryté hadice.
Režiséři seriálu si nevybrali jména Titus Pullo a Lucius Vorenus náhodou. Caesar se o těchto dvou statečných vojácích jmenovitě zmínil ve svých zápiscích o Válce galské. Režiséři se nechali unést fantazií a udělali z těchto dvou hrdinů ústřední postavy seriálu.
Komparzisté představující římské vojáky museli strávit dva týdny ve speciálním táboře, kde podstoupili vojenský výcvik odpovídající skutečnému římskému výcviku.
Odkazy na stavbu kulis byly převzaty přímo z rozvalin Pompeí, Herculanea a Ostia Antica.