plakát seriálu

Mentalista

(The Mentalist)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Teresa Lisbonová (151 epizod)
Grace Van Peltová (126 epizod)

Vedlejší postavy

Madeleine Hightowerová (17 epizod)
Brenda Shettricková (9 epizod)
Luther Wainwright (9 epizod)
FBI Special Agent Childs (9 epizod)
Summer Edgecombová (8 epizod)
Craig O'Laughlin (8 epizod)
Osvaldo Ardiles (8 epizod)
agent Marcus Pike (7 epizod)
agentka FBI Susan Darcyová (6 epizod)
Sarah Harriganová (6 epizod)
Brett Partridge (6 epizod)
Lorelei Martinsová (5 epizod)
šerif McAllister (5 epizod)
koronerka Patová (4 epizody)
Kristina Fryeová (4 epizody)
koroner Steiner (3 epizody)
senátorka Eileen Dawkinsová (3 epizody)
Daniela Welkerová (3 epizody)
CBI Agent Rick Tork (3 epizody)
Rosalind Harkerová (3 epizody)
Agent Gabe Mancini (2 epizody)
Judge Patricia Davis (2 epizody)
FBI Agent Alexa Schultz (2 epizody)
Christo Papadakis (2 epizody)
CBI Undercover Agent (2 epizody)
Executive Staff (2 epizody)
Race Track Patron (2 epizody)
Morgue Attendant (2 epizody)
Junior Homeland Security Agent (2 epizody)
Dr. Linus Wagner (2 epizody)
Medical Examiner (2 epizody)
Kieran Carruthers (1 epizoda)
Sonya Mitchellová (1 epizoda)
Kelvin Bittaker (1 epizoda)
Judge Markland (1 epizoda)
Timothy Hartley (1 epizoda)
Elizabeth Stanfeld (1 epizoda)
Wilson / Jasper (1 epizoda)
Ilsa Engelsová (1 epizoda)
Narcisco Rubrero (1 epizoda)
Shirley Jenkins (1 epizoda)
Melba Walker Shannonová (1 epizoda)
Female Prison Guard (1 epizoda)
Dr. Wendelyn McCormick (1 epizoda)
Jessica Bagshawová (1 epizoda)
Maggie Blankmanová (1 epizoda)
Chief Arnold Nail (1 epizoda)
Trevor 'Doc' Dugan (1 epizoda)
Misty Dawnová (1 epizoda)
Rhonda Jaffeová (1 epizoda)
Markham Shankar (1 epizoda)
Sac PD Sergeant (1 epizoda)
Gabriel Porchetto Jr. (1 epizoda)
Mandy Schultzová (1 epizoda)
Missy Roberts (1 epizoda)
Det. Louis Earlen (1 epizoda)
Sergei Sokolov (1 epizoda)
Scotty Sinclair (1 epizoda)
Belinda Sandborne (1 epizoda)
Mason Braverman (1 epizoda)
US Attorney Julie Sandoval (1 epizoda)
Chief Burt Anson (1 epizoda)
Marshal Lawson (1 epizoda)
Jackson Winter (1 epizoda)
Annabelle Sugalski (1 epizoda)
Peter Kilgallen (1 epizoda)
Sandrine Gerberová (1 epizoda)
Woman in Chapel (1 epizoda)
Peter Mulberry (1 epizoda)
Dolores Brintonová (1 epizoda)
Ed Harrington (1 epizoda)
Officer Hopkins (1 epizoda)
Matthew Stoppard (1 epizoda)
Kevin the Magnificent (1 epizoda)
CBI Agent Anthony Niskin (1 epizoda)
Joseph Silverwing (1 epizoda)
Ginger Crosswhite (1 epizoda)
1st SWAT Team Commander (1 epizoda)
Kessie Dunninger (1 epizoda)
Kidnapper's Hand (1 epizoda)
Justice of the Peace (1 epizoda)
Abel Schneiderman (1 epizoda)
Passenger on Plane (1 epizoda)
Security Guard Jimmy (1 epizoda)
Coroner's Assistant (1 epizoda)
Francis Slocombeová (1 epizoda)
Marcus Lansdale (1 epizoda)
Correction Officer (1 epizoda)
Wealthy Donator (1 epizoda)
Wine Storage Employee (1 epizoda)
Father Peter DiBuono (1 epizoda)
Xander Harrington (1 epizoda)
Fire Marshall Paulson (1 epizoda)
Forensic Pathologist (1 epizoda)
Fire Station Captain (1 epizoda)
Suanne Seungová (1 epizoda)
Felicia Gutherieová (1 epizoda)
Officer Sam Chase (1 epizoda)
Judge Isley Markman (1 epizoda)
Judge Emily Hamilton (1 epizoda)
Barlow Flemming (1 epizoda)
Warner Vander Hoek (1 epizoda)
Pizza Delivery Man (1 epizoda)
Melanie Ayersová (1 epizoda)
Tara Harringtonová (1 epizoda)
Tanya Derasková (1 epizoda)
Christian Dos Santos (1 epizoda)
High Powered Attorney (1 epizoda)
Francisco 'Paco' Perez (1 epizoda)
Elliott Winston (1 epizoda)
Speech Therapist (1 epizoda)
Antonio Castro (1 epizoda)
Deputy Bob Woolgar (1 epizoda)
Dr. Montagueová (1 epizoda)
Oliver McDaniel (1 epizoda)
Det. Brian Portis (1 epizoda)
Alexander Harrington (1 epizoda)
Elizabeth Hennings (1 epizoda)
Marie Jarret Bajoranová (1 epizoda)
Morgan Tolliver (1 epizoda)
Jeron 'Shade' Slaughter (1 epizoda)
Inspector Bobby Wilson (1 epizoda)
Nick aka Megafan8 (1 epizoda)
Christopher Lynch (1 epizoda)
Sergio Porchetto (1 epizoda)
Sherry Wingerová / Rachel Bowmanová (1 epizoda)
Miles MacCambridge (1 epizoda)
Mayor Kenyon Bagshaw (1 epizoda)
Bernard Ripple (1 epizoda)
Tommy Brunell (1 epizoda)
Agent Bernie Westeroff (1 epizoda)
Stephen Hannigan (1 epizoda)
Dr. Wilson Bowman (1 epizoda)
Harry Clarkson (1 epizoda)
Col. James Harris (1 epizoda)
Richard Eldridge (1 epizoda)
Russell Bigelow (1 epizoda)
Christon Phelps (1 epizoda)
Samantha Stewart (1 epizoda)
Nurse Viola Hearn (1 epizoda)
Marcus Goodwin (1 epizoda)
Defiance Schneiderman (1 epizoda)
CBI Security Guard (1 epizoda)
Gordon Bradovich (1 epizoda)
Esther Dovertonová (1 epizoda)
Commander Delgado (1 epizoda)
Peregrine Hartley (1 epizoda)
Victoria Abnerová (1 epizoda)
Karen Cross' Assistant (1 epizoda)
Carlton 'Tookie' Burroughs (1 epizoda)
Liesl Braddock (1 epizoda)
Medical Examiner (1 epizoda)
Annabelle Draberová (1 epizoda)
Captain Bocanegra (1 epizoda)
Civilian Employee (1 epizoda)
Officer Tom Rowley (1 epizoda)
Betsy Meyersová (1 epizoda)
Chief Rick Anaya (1 epizoda)
Robert Ackerman (1 epizoda)
Dr. Leopold Scheck (1 epizoda)
Principal Snyder (1 epizoda)
Ranger Sam Franklin (1 epizoda)
Diandra Sunderland (1 epizoda)
Sheriff Andy Burnside (1 epizoda)
White Shoe Attorney (1 epizoda)
Security Guard Jim (1 epizoda)
Dennis Victor (1 epizoda)
Eve Kendall in North by Northwest - archive footage (1 epizoda)
Vice Principal DeSouza (1 epizoda)
Lillian Fosterová (1 epizoda)
CBI Agent Ed Masterson (1 epizoda)
Defense Attorney (1 epizoda)
Cynthia Satterfield (1 epizoda)
Melaina Mendelssohn (1 epizoda)
Arthur Coffey / Ralph Mercer (1 epizoda)
Prison Administrator (1 epizoda)
Det. Sharon Floreyová (1 epizoda)
Singing Policeman (1 epizoda)
Sheriff Mullery (1 epizoda)
Detective Nathaniel Kim (1 epizoda)
Detective Dan Silva (1 epizoda)
Emmett Fitzgerald (1 epizoda)
Charlotte McAddová (1 epizoda)
Francisco Navarro (1 epizoda)
Low Powered Attorney (1 epizoda)
Joanne Parsons (1 epizoda)
Arliss St. Germain (1 epizoda)
Charlie McInnis (1 epizoda)
Abigail Bargeová (1 epizoda)
Marie St. Claire (1 epizoda)
Hazel Haibach (1 epizoda)
Lance Reinhardt (1 epizoda)
Delinda LeCureová (1 epizoda)
Dr. Cliff Edmunds (1 epizoda)
Chaplain Johnny Griffin (1 epizoda)
Harrison - the Butl (1 epizoda)
Monica Dunninger (1 epizoda)
Sgt. Don Henderson (1 epizoda)
Dr. Joseph Gorshani (1 epizoda)
Joe Keller / Lazarus (1 epizoda)
Valerie Whittaker (1 epizoda)
Police Officer (1 epizoda)
Men's-Club Member (1 epizoda)
Chief Marnie Green (1 epizoda)
Taxi Driver / Bar Patron (1 epizoda)
Younger Brother (1 epizoda)
Ms. Austin's Assistant (1 epizoda)
Legislative Aide (1 epizoda)
FBI Agent Davis (1 epizoda)
Officer Paul Wiehagen (1 epizoda)
Nurse / Receptionist (1 epizoda)
Sheriff Deputy (1 epizoda)
Volker Group Man (1 epizoda)
City Clerk Corrine (1 epizoda)
T.V. News Reporter (1 epizoda)
Gabriel Osbourne (1 epizoda)
Visualize Disciple (1 epizoda)
Downscale Character (1 epizoda)
Venice Beach Crowd (1 epizoda)
FBI Agent Denyer (1 epizoda)
2nd SWAT Team Commander (1 epizoda)
Cremation Employee (1 epizoda)
Off-Duty Fireman (1 epizoda)
Marvin Pettigrew (1 epizoda)
Farmer's Market Patron (1 epizoda)
Ridley Employee (1 epizoda)
Howard Bledsoe (1 epizoda)
Elizabeth Kerrigan (1 epizoda)
Undercover Agent (1 epizoda)
Older Brother (1 epizoda)
Action Alliance Counselor (1 epizoda)
Geotech Receptionist (1 epizoda)
Television Station Employee (1 epizoda)
12-year-old Jeremy Geist (1 epizoda)
Roger O. Thornhill in North by Northwest - archive footage (1 epizoda)
Volker group associate (1 epizoda)
FBI Dir. Charles Bailey (1 epizoda)
Sac PD Captain (1 epizoda)
Jasmin Lonagul (1 epizoda)
Paul Satterfield (1 epizoda)
Uniformed Officer (1 epizoda)
Inner Circle Member (1 epizoda)
Visitor / Constituent (1 epizoda)
Archer Braddock (1 epizoda)
Deputy Attorney General (1 epizoda)
Gun Fight Pedestrian (1 epizoda)
Caleb Bittaker (1 epizoda)
Courthouse Employee (1 epizoda)
Franklin Morales (1 epizoda)
3rd Grade School Teacher (1 epizoda)
3rd Grade School Boy (1 epizoda)
Mr. Lam's Henchman (1 epizoda)
Mr. Lewis Henchman (1 epizoda)
Victim's Wife (1 epizoda)
Giselle Dublinová (1 epizoda)
Flirting Cocaine Woman (1 epizoda)
Agent Melissa Boone (1 epizoda)
Mary Kate Barrows (1 epizoda)
Isabel Sebergová (1 epizoda)
Amber Sutherlandová (1 epizoda)
Young Man on Bike (1 epizoda)
CA State Govenor / Gueststar (1 epizoda)
Principal's Secretary (1 epizoda)
Officer Ray Moran (1 epizoda)
FBI Agent Mullins (1 epizoda)
Avery Schultz (1 epizoda)
Carnival Character (1 epizoda)
Krystal's Bodyman (1 epizoda)
Noah Valiquette (1 epizoda)
Atherson Police Officer (1 epizoda)
Customer Mr Norris (1 epizoda)
Luxury Car Salesman (1 epizoda)
Corpus Christi PD Officer (1 epizoda)
Juarez PD Officer (1 epizoda)
Talk Radio Host (1 epizoda)
Ansel Dunninger (1 epizoda)
Viktor Mendelssohn (1 epizoda)
FBI Agent Feeney (1 epizoda)
Police Officer (1 epizoda)
Winner's Cup Horse Owner (1 epizoda)
Mia Westlakeová (1 epizoda)
Celia Jovanovichová (1 epizoda)
Carmen Soledadová (1 epizoda)
Carnival Patron (1 epizoda)
Charlotte Mitchell (1 epizoda)
Charles Whitaker (1 epizoda)
Trent Matthews (1 epizoda)
Wealthy Older Man (1 epizoda)
Female Paramedic (1 epizoda)
Crime Scene Photographer (1 epizoda)
Octavio Gonzalez (1 epizoda)
Oliver Stans / James Smithson (1 epizoda)
Derrien Hopwood (1 epizoda)
Ashley Harringtonová (1 epizoda)
Marley Sparrow (1 epizoda)
Lady in the Elevator (1 epizoda)
Trixie Mercadová (1 epizoda)
Charlotte Anne Jane (1 epizoda)
Rookie SAC PD Officer Delilah (1 epizoda)
Visualize Member (1 epizoda)
Valerie Brestinová (1 epizoda)
Vigilance Guard #1 (1 epizoda)
Director (1 epizoda)
Molly DeGeorgeová (1 epizoda)
Poker Playing Miner (1 epizoda)
Inner Circle Member (1 epizoda)
Corrections Officer (1 epizoda)
Mr. Jack McTierney (1 epizoda)
Sandra Boatwrightová (1 epizoda)
Malcolm Boatwright (1 epizoda)
Melanie O'Keefeová (1 epizoda)
šerif / Swat Team Leader (1 epizoda)
'Flipper' / Philip Handler (1 epizoda)
Police Officer Aster (1 epizoda)
Mom on Beach with Girl#1 (1 epizoda)
Christine Tannerová (1 epizoda)
Micah Tanner / Young Tanner Boy (1 epizoda)
Leslie Palmerová (1 epizoda)
Daniel Cardeira (1 epizoda)
Jessica Meier-Cardeiraová (1 epizoda)
Alexandra Yeeová (1 epizoda)
Clara Tennantová (1 epizoda)
Det. Marco Francis (1 epizoda)
High Class Lawyer (1 epizoda)
Connie Adamsová (1 epizoda)
detektiv Carla Mulvey (1 epizoda)
Michael Bennett (1 epizoda)
Adrianna Jonovicová (1 epizoda)
pracovník pohřební služby (1 epizoda)
Homicide Detective (1 epizoda)
Juniper Tolliverová (1 epizoda)
Michael Moradi (1 epizoda)
Katherine Blakelyová (1 epizoda)
Det. Dale Blakely (1 epizoda)
Police Offier #2 (1 epizoda)
Profesor Stutzer (1 epizoda)
Emily Nelsonová (1 epizoda)
profesor univerzity (1 epizoda)
Gardner Renfrew (1 epizoda)
Mariska Kopeckiová / Vanna Clooneyová (1 epizoda)
Undine Kopeckiová (1 epizoda)
Tamzin Doveová (1 epizoda)
Kid #1 / Clyde (1 epizoda)
Claire Wolcottová (1 epizoda)
Victor Marquesa (1 epizoda)
Jackie Shaperová (1 epizoda)
Patience Broadbentová (1 epizoda)
Mandy Riljeková (1 epizoda)
Wardell 'Digger' Suggs (1 epizoda)
Jill Lamontová (1 epizoda)
Jessie Skellingová (1 epizoda)
Bomb Squad Officer (1 epizoda)
Nadia Sobellová (1 epizoda)
Airport Manager (1 epizoda)
Freddie Rossini (1 epizoda)
Sydney Hansonová (1 epizoda)
Felicia Scottová (1 epizoda)
Mitch Cavanaugh (1 epizoda)
Marshal Christie Knox (1 epizoda)
Coroner's Technician (1 epizoda)
Kathryn Stubbs-Gulbrandová (1 epizoda)
Dr. Brooke Harperová (1 epizoda)
recepční Backgammon Clubu (1 epizoda)
Clinic Receptionist (1 epizoda)
uniformovaný policista (1 epizoda)
Chief Elaine Brodyová (1 epizoda)
Marshall Winston (1 epizoda)
Jemma Prentissová (1 epizoda)
Instructor Missy Jenkins (1 epizoda)
Frankel Fogartyová (1 epizoda)
Korean Store Owner (1 epizoda)
Working Class Folk (1 epizoda)
Christine Dejorio (1 epizoda)
Restaurant Patron (1 epizoda)
Burly Guy Juror (1 epizoda)
Alexander Lark (1 epizoda)
FBI Head Don Anderson (1 epizoda)
Runway / Airline Employee (1 epizoda)
Club Patron Dancer

Režie

Scénář

Hudba

Kamera

Tvůrci