plakát seriálu

Mentalista

(The Mentalist)

Kompletní obsazení seriálu

Hlavní postavy

Teresa Lisbonová (151 epizod)
Grace Van Peltová (126 epizod)

Vedlejší postavy

Madeleine Hightowerová (17 epizod)
Brenda Shettricková (9 epizod)
Luther Wainwright (9 epizod)
FBI Special Agent Childs (9 epizod)
Osvaldo Ardiles (8 epizod)
Summer Edgecombová (8 epizod)
Craig O'Laughlin (8 epizod)
agent Marcus Pike (7 epizod)
Sarah Harriganová (6 epizod)
agentka FBI Susan Darcyová (6 epizod)
Brett Partridge (6 epizod)
Lorelei Martinsová (5 epizod)
šerif McAllister (5 epizod)
koronerka Patová (4 epizody)
Kristina Fryeová (4 epizody)
koroner Steiner (3 epizody)
CBI Agent Rick Tork (3 epizody)
Daniela Welkerová (3 epizody)
senátorka Eileen Dawkinsová (3 epizody)
Rosalind Harkerová (3 epizody)
Executive Staff (2 epizody)
CBI Undercover Agent (2 epizody)
Race Track Patron (2 epizody)
Christo Papadakis (2 epizody)
Agent Gabe Mancini (2 epizody)
Morgue Attendant (2 epizody)
FBI Agent Alexa Schultz (2 epizody)
Junior Homeland Security Agent (2 epizody)
Judge Patricia Davis (2 epizody)
Dr. Linus Wagner (2 epizody)
Medical Examiner (2 epizody)
Sheriff Deputy (1 epizoda)
Lance Reinhardt (1 epizoda)
Chaplain Johnny Griffin (1 epizoda)
White Shoe Attorney (1 epizoda)
Nurse / Receptionist (1 epizoda)
Venice Beach Crowd (1 epizoda)
12-year-old Jeremy Geist (1 epizoda)
Jeron 'Shade' Slaughter (1 epizoda)
Roger O. Thornhill in North by Northwest - archive footage (1 epizoda)
Eve Kendall in North by Northwest - archive footage (1 epizoda)
Volker group associate (1 epizoda)
Television Station Employee (1 epizoda)
Volker Group Man (1 epizoda)
CBI Security Guard (1 epizoda)
FBI Dir. Charles Bailey (1 epizoda)
Charlotte Anne Jane (1 epizoda)
Melaina Mendelssohn (1 epizoda)
Medical Examiner (1 epizoda)
Viktor Mendelssohn (1 epizoda)
Sac PD Captain (1 epizoda)
Valerie Whittaker (1 epizoda)
Jasmin Lonagul (1 epizoda)
Female Prison Guard (1 epizoda)
Charlie McInnis (1 epizoda)
US Attorney Julie Sandoval (1 epizoda)
Francisco 'Paco' Perez (1 epizoda)
Corpus Christi PD Officer (1 epizoda)
Krystal's Bodyman (1 epizoda)
Farmer's Market Patron (1 epizoda)
Avery Schultz (1 epizoda)
Sergei Sokolov (1 epizoda)
Charles Whitaker (1 epizoda)
Lady in the Elevator (1 epizoda)
Commander Delgado (1 epizoda)
Christon Phelps (1 epizoda)
Juarez PD Officer (1 epizoda)
Sac PD Sergeant (1 epizoda)
Elliott Winston (1 epizoda)
Officer Sam Chase (1 epizoda)
Inspector Bobby Wilson (1 epizoda)
Agent Bernie Westeroff (1 epizoda)
Sergio Porchetto (1 epizoda)
Gabriel Porchetto Jr. (1 epizoda)
Peter Mulberry (1 epizoda)
Detective Dan Silva (1 epizoda)
Judge Isley Markman (1 epizoda)
Col. James Harris (1 epizoda)
Justice of the Peace (1 epizoda)
Rookie SAC PD Officer Delilah (1 epizoda)
Police Officer (1 epizoda)
Peter Kilgallen (1 epizoda)
Men's-Club Member (1 epizoda)
Richard Eldridge (1 epizoda)
Trent Matthews (1 epizoda)
Officer Hopkins (1 epizoda)
Correction Officer (1 epizoda)
Uniformed Officer (1 epizoda)
Visualize Member (1 epizoda)
Inner Circle Member (1 epizoda)
Inner Circle Member (1 epizoda)
Ranger Sam Franklin (1 epizoda)
Morgan Tolliver (1 epizoda)
Rhonda Jaffeová (1 epizoda)
Kessie Dunninger (1 epizoda)
Captain Bocanegra (1 epizoda)
Mandy Schultzová (1 epizoda)
Monica Dunninger (1 epizoda)
Ansel Dunninger (1 epizoda)
Tanya Derasková (1 epizoda)
Civilian Employee (1 epizoda)
Sandrine Gerberová (1 epizoda)
Charlotte McAddová (1 epizoda)
Felicia Gutherieová (1 epizoda)
Lillian Fosterová (1 epizoda)
Victoria Abnerová (1 epizoda)
Det. Louis Earlen (1 epizoda)
Mia Westlakeová (1 epizoda)
Belinda Sandborne (1 epizoda)
Kidnapper's Hand (1 epizoda)
Security Guard Jimmy (1 epizoda)
Female Paramedic (1 epizoda)
CA State Govenor / Gueststar (1 epizoda)
Narcisco Rubrero (1 epizoda)
Undercover Agent (1 epizoda)
Legislative Aide (1 epizoda)
Visitor / Constituent (1 epizoda)
Dr. Leopold Scheck (1 epizoda)
Liesl Braddock (1 epizoda)
Archer Braddock (1 epizoda)
Principal Snyder (1 epizoda)
Principal's Secretary (1 epizoda)
Mr. Jack McTierney (1 epizoda)
Ms. Austin's Assistant (1 epizoda)
Pizza Delivery Man (1 epizoda)
High Powered Attorney (1 epizoda)
Low Powered Attorney (1 epizoda)
Chief Burt Anson (1 epizoda)
Carlton 'Tookie' Burroughs (1 epizoda)
Dennis Victor (1 epizoda)
Antonio Castro (1 epizoda)
Wealthy Older Man (1 epizoda)
Corrections Officer (1 epizoda)
Elizabeth Kerrigan (1 epizoda)
Deputy Attorney General (1 epizoda)
Det. Brian Portis (1 epizoda)
Gun Fight Pedestrian (1 epizoda)
Tommy Brunell (1 epizoda)
Kelvin Bittaker (1 epizoda)
Matthew Stoppard (1 epizoda)
Caleb Bittaker (1 epizoda)
Courthouse Employee (1 epizoda)
Agent Melissa Boone (1 epizoda)
Gabriel Osbourne (1 epizoda)
Franklin Morales (1 epizoda)
3rd Grade School Teacher (1 epizoda)
3rd Grade School Boy (1 epizoda)
Mr. Lam's Henchman (1 epizoda)
Visualize Disciple (1 epizoda)
Officer Paul Wiehagen (1 epizoda)
Wine Storage Employee (1 epizoda)
Cremation Employee (1 epizoda)
2nd SWAT Team Commander (1 epizoda)
1st SWAT Team Commander (1 epizoda)
FBI Agent Mullins (1 epizoda)
Woman in Chapel (1 epizoda)
FBI Agent Denyer (1 epizoda)
Young Man on Bike (1 epizoda)
Joe Keller / Lazarus (1 epizoda)
Talk Radio Host (1 epizoda)
Coroner's Assistant (1 epizoda)
Victim's Wife (1 epizoda)
Fire Marshall Paulson (1 epizoda)
City Clerk Corrine (1 epizoda)
Judge Emily Hamilton (1 epizoda)
Abel Schneiderman (1 epizoda)
Defiance Schneiderman (1 epizoda)
FBI Agent Davis (1 epizoda)
Mr. Lewis Henchman (1 epizoda)
Emmett Fitzgerald (1 epizoda)
Taxi Driver / Bar Patron (1 epizoda)
Robert Ackerman (1 epizoda)
Mary Kate Barrows (1 epizoda)
Scotty Sinclair (1 epizoda)
Carnival Patron (1 epizoda)
Wilson / Jasper (1 epizoda)
Melba Walker Shannonová (1 epizoda)
Crime Scene Photographer (1 epizoda)
Luxury Car Salesman (1 epizoda)
Customer Mr Norris (1 epizoda)
Det. Sharon Floreyová (1 epizoda)
Suanne Seungová (1 epizoda)
Flirting Cocaine Woman (1 epizoda)
Arliss St. Germain (1 epizoda)
Abigail Bargeová (1 epizoda)
Octavio Gonzalez (1 epizoda)
Vice Principal DeSouza (1 epizoda)
Dr. Joseph Gorshani (1 epizoda)
Esther Dovertonová (1 epizoda)
Singing Policeman (1 epizoda)
Wealthy Donator (1 epizoda)
Maggie Blankmanová (1 epizoda)
Francis Slocombeová (1 epizoda)
Oliver Stans / James Smithson (1 epizoda)
Dolores Brintonová (1 epizoda)
Joseph Silverwing (1 epizoda)
Derrien Hopwood (1 epizoda)
Annabelle Draberová (1 epizoda)
Defense Attorney (1 epizoda)
Police Officer (1 epizoda)
Tara Harringtonová (1 epizoda)
Ed Harrington (1 epizoda)
Alexander Harrington (1 epizoda)
Elizabeth Stanfeld (1 epizoda)
Ashley Harringtonová (1 epizoda)
Xander Harrington (1 epizoda)
Atherson Police Officer (1 epizoda)
Dr. Cliff Edmunds (1 epizoda)
Isabel Sebergová (1 epizoda)
Oliver McDaniel (1 epizoda)
Noah Valiquette (1 epizoda)
Russell Bigelow (1 epizoda)
Ilsa Engelsová (1 epizoda)
Carmen Soledadová (1 epizoda)
Christopher Lynch (1 epizoda)
Sheriff Andy Burnside (1 epizoda)
FBI Agent Feeney (1 epizoda)
Marley Sparrow (1 epizoda)
Melanie Ayersová (1 epizoda)
Trixie Mercadová (1 epizoda)
Carnival Character (1 epizoda)
Giselle Dublinová (1 epizoda)
Warner Vander Hoek (1 epizoda)
Vigilance Guard #1 (1 epizoda)
Celia Jovanovichová (1 epizoda)
Jackson Winter (1 epizoda)
Betsy Meyersová (1 epizoda)
Director (1 epizoda)
Karen Cross' Assistant (1 epizoda)
Delinda LeCureová (1 epizoda)
Misty Dawnová (1 epizoda)
Winner's Cup Horse Owner (1 epizoda)
Markham Shankar (1 epizoda)
Marie Jarret Bajoranová (1 epizoda)
Sherry Wingerová / Rachel Bowmanová (1 epizoda)
Sheriff Mullery (1 epizoda)
Deputy Bob Woolgar (1 epizoda)
Fire Station Captain (1 epizoda)
Bernard Ripple (1 epizoda)
Charlotte Mitchell (1 epizoda)
Arthur Coffey / Ralph Mercer (1 epizoda)
Dr. Montagueová (1 epizoda)
Barlow Flemming (1 epizoda)
Valerie Brestinová (1 epizoda)
Jessica Bagshawová (1 epizoda)
Chief Arnold Nail (1 epizoda)
Mayor Kenyon Bagshaw (1 epizoda)
Officer Tom Rowley (1 epizoda)
Amber Sutherlandová (1 epizoda)
Ginger Crosswhite (1 epizoda)
Molly DeGeorgeová (1 epizoda)
Sonya Mitchellová (1 epizoda)
Poker Playing Miner (1 epizoda)
Security Guard Jim (1 epizoda)
Nurse Viola Hearn (1 epizoda)
Peregrine Hartley (1 epizoda)
Dr. Wendelyn McCormick (1 epizoda)
Harrison - the Butl (1 epizoda)
Timothy Hartley (1 epizoda)
Marcus Lansdale (1 epizoda)
Kieran Carruthers (1 epizoda)
CBI Agent Anthony Niskin (1 epizoda)
CBI Agent Ed Masterson (1 epizoda)
Psychiatrist (1 epizoda)
Judge Markland (1 epizoda)
Sgt. Don Henderson (1 epizoda)
Chief Marnie Green (1 epizoda)
Trevor 'Doc' Dugan (1 epizoda)
Marie St. Claire (1 epizoda)
Nick aka Megafan8 (1 epizoda)
Off-Duty Fireman (1 epizoda)
Paul Satterfield (1 epizoda)
Cynthia Satterfield (1 epizoda)
Marshal Lawson (1 epizoda)
Passenger on Plane (1 epizoda)
Ridley Employee (1 epizoda)
Samantha Stewart (1 epizoda)
Hazel Haibach (1 epizoda)
Christian Dos Santos (1 epizoda)
Stephen Hannigan (1 epizoda)
Detective Nathaniel Kim (1 epizoda)
Marcus Goodwin (1 epizoda)
Shirley Jenkins (1 epizoda)
Younger Brother (1 epizoda)
Older Brother (1 epizoda)
Dr. Wilson Bowman (1 epizoda)
Speech Therapist (1 epizoda)
Diandra Sunderland (1 epizoda)
Howard Bledsoe (1 epizoda)
T.V. News Reporter (1 epizoda)
Kevin the Magnificent (1 epizoda)
Francisco Navarro (1 epizoda)
Elizabeth Hennings (1 epizoda)
Missy Roberts (1 epizoda)
Downscale Character (1 epizoda)
Mason Braverman (1 epizoda)
Joanne Parsons (1 epizoda)
Prison Administrator (1 epizoda)
Forensic Pathologist (1 epizoda)
Harry Clarkson (1 epizoda)
Gordon Bradovich (1 epizoda)
Father Peter DiBuono (1 epizoda)
Chief Rick Anaya (1 epizoda)
Miles MacCambridge (1 epizoda)
Officer Ray Moran (1 epizoda)
Annabelle Sugalski (1 epizoda)
Marvin Pettigrew (1 epizoda)
Action Alliance Counselor (1 epizoda)
Geotech Receptionist (1 epizoda)
Sandra Boatwrightová (1 epizoda)
Malcolm Boatwright (1 epizoda)
Melanie O'Keefeová (1 epizoda)
šerif / Swat Team Leader (1 epizoda)
'Flipper' / Philip Handler (1 epizoda)
Police Officer Aster (1 epizoda)
Mom on Beach with Girl#1 (1 epizoda)
Christine Tannerová (1 epizoda)
Micah Tanner / Young Tanner Boy (1 epizoda)
Leslie Palmerová (1 epizoda)
Daniel Cardeira (1 epizoda)
Jessica Meier-Cardeiraová (1 epizoda)
Alexandra Yeeová (1 epizoda)
Clara Tennantová (1 epizoda)
Det. Marco Francis (1 epizoda)
High Class Lawyer (1 epizoda)
Connie Adamsová (1 epizoda)
detektiv Carla Mulvey (1 epizoda)
Michael Bennett (1 epizoda)
Adrianna Jonovicová (1 epizoda)
pracovník pohřební služby (1 epizoda)
Homicide Detective (1 epizoda)
Juniper Tolliverová (1 epizoda)
Michael Moradi (1 epizoda)
Katherine Blakelyová (1 epizoda)
Det. Dale Blakely (1 epizoda)
Police Offier #2 (1 epizoda)
Profesor Stutzer (1 epizoda)
Emily Nelsonová (1 epizoda)
profesor univerzity (1 epizoda)
Gardner Renfrew (1 epizoda)
Mariska Kopeckiová / Vanna Clooneyová (1 epizoda)
Undine Kopeckiová (1 epizoda)
Tamzin Doveová (1 epizoda)
Kid #1 / Clyde (1 epizoda)
Claire Wolcottová (1 epizoda)
Victor Marquesa (1 epizoda)
Jackie Shaperová (1 epizoda)
Patience Broadbentová (1 epizoda)
Mandy Riljeková (1 epizoda)
Wardell 'Digger' Suggs (1 epizoda)
Jill Lamontová (1 epizoda)
Jessie Skellingová (1 epizoda)
Bomb Squad Officer (1 epizoda)
Nadia Sobellová (1 epizoda)
Airport Manager (1 epizoda)
Freddie Rossini (1 epizoda)
Sydney Hansonová (1 epizoda)
Felicia Scottová (1 epizoda)
Mitch Cavanaugh (1 epizoda)
Marshal Christie Knox (1 epizoda)
Coroner's Technician (1 epizoda)
Kathryn Stubbs-Gulbrandová (1 epizoda)
Dr. Brooke Harperová (1 epizoda)
recepční Backgammon Clubu (1 epizoda)
Clinic Receptionist (1 epizoda)
uniformovaný policista (1 epizoda)
Chief Elaine Brodyová (1 epizoda)
Marshall Winston (1 epizoda)
Jemma Prentissová (1 epizoda)
Instructor Missy Jenkins (1 epizoda)
Frankel Fogartyová (1 epizoda)
Korean Store Owner (1 epizoda)
Working Class Folk (1 epizoda)
Christine Dejorio (1 epizoda)
Restaurant Patron (1 epizoda)
Burly Guy Juror (1 epizoda)
Alexander Lark (1 epizoda)
FBI Head Don Anderson (1 epizoda)
Runway / Airline Employee (1 epizoda)
Club Patron Dancer

Režie

Scénář

Hudba

Kamera

Tvůrci